MEDREH

MEDREH budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK
przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia

 

Tytuł projektu:
MEDREH budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia
 
Okres realizacji:
01.10.2011 – 31.01.2015
 
Przedmiot i cel inwestycji:
Rozbudowa Wydziału Nauk o Zdrowiu jest strategiczną inwestycją mającą na celu stworzenie zaplecza naukowo - badawczego nauk medycznych, a w przyszłości warunków do uruchomienia kierunku lekarskiego
 
Celami szczegółowymi projektu są:
1. Przygotowanie zaplecza pod uruchomienie pierwszego w regionie kierunku lekarskiego. 
2. Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych poprzez stworzenie możliwości wdrożeniowych wyników prac badawczych.
3. Zwiększenie dostępności do nowych oraz innowacyjnych technologii medycznych dzięki transferowi wiedzy
4. Rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podniesienie jakości w obszarze usług okołomedycznych
 
Promowanie Uczelni i regionu świętokrzyskiego w kraju w zakresie osiągnięć naukowych i wysokospecjalistycznych usług medycznych.
 
Parametry techniczne:
Powierzchnia użytkowa  nowego obiektu – 6000 m2
Wartość wyposażenia naukowego i sprzętu specjalistycznego: 7,1 mln.zł.
 
Całkowity koszt projektu: 32 145 136,54 zł  PLN w tym:
27 323 366,06 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
4 821 770,48 zł - wkład własny (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa)
 
Zakres rzeczowy:
W obiekcie dydaktyczno-naukowym mieścić się będą pracownie i laboratoria niezbędne do procesu kształcenia przyszłych kadr medycznych i prowadzenia badań naukowych:
 
1. Zakład Anatomii Prawidłowej (wydzielony segment budynku) z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, prelekcje)  ze studentami kierunków lekarskiego (I-III semestr), pielęgniarstwa (I semestr), położnictwa (I semestr), fizjoterapii (I-II semestr), ratownictwa (I semestr), zdrowia publicznego (I semestr). Podczas wykładów wykorzystywane są techniki audiowizualne, a w czasie ćwiczeń przede wszystkim preparaty wykonane ze zwłok przez asystentów zakładu, modele, ale także zdjęcia radiologiczne, obrazy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i ultrasonograficzne. W obrębie zakładu anatomii utworzone zostaną następujące pracownie: pracownia konserwacji i preparatyki zwłok, pracownia anatomii rozwojowej, pracownia komputerowego przetwarzania obrazu struktur morfologicznych, pracownia antropologiczna i antropometryczna,  anatomii ultrasonograficznej, pracownia multimedialnych prezentacji anatomicznych
2. Pracownia fizjologii  
3. Pracownia patomorfologii, patofizjologii
4. Pracownia higieny i epidemiologii
5. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
6. Pracownia radiologii
7. Pracownia farmakologii
8. Pracownia immunologii klinicznej
9. Pracownia anestezjologii i intensywnej terapii, medycyna ratunkowa
10. Pracownia etyki lekarskiej
11. Pracownia psychologii lekarskiej i socjologii w medycynie 
12. Pracownia zdrowia publicznego i historii medycyny
13. Pracownia fantomów
 
W ramach projektu zaplanowano wyposażenie ww. pracowni w specjalistyczny sprzęt zarówno techniczny  jak i dydaktyczno – naukowy niezbędny do prowadzenia badań i dydaktyki na kierunkach medycznych na łączną wartość ok. 7,1 mln.zł
 

 


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i budżetu państwa

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka