Inwencja II

Projekt „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od 1 maja 2013 r. rozpoczął realizację działań w ramach projektu pn.: Projekt  „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji  wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Projekt realizowany w partnerstwie z  Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kieleckim Parkiem Technologicznym. Liderem Projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2013 r. - 30.04.2015 r.

Beneficjenci:

  • Przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego
  • Pracownicy przedsiębiorstw, pracownicy naukowi/ naukowo-dydaktyczni.

W ramach projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje następujące zadania:

  • Płatne staże dla przedsiębiorców w laboratoriach Uniwersytetu finansowanych ze środków Unii Europejskiej (5 staży 3-miesięcznych, płatnych stażyście 3 500,00 zł brutto miesięcznie).

 

  • Szkolenia praktyczne dla przedsiębiorców tj.

 

  • projekt graficzny jako metoda kodowania informacji i zarządzania treścią”
  •  „wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych w chemii, biotechnologii i ochronie środowiska”.

 

  • Szkolenia i doradztwo dla 10 przedsiębiorców prowadzone z udziałem pracowników naukowych o tematyce „Opracowanie i wdrożenie księgi znaku w firmie”.

 

Więcej informacji na stronie :  www.inwencja2.it.kielce.pl

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka