PERSPEKTYWY RSI IV ETAP

Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV etap)

                  

Projekt „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap)” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od 1 stycznia 2013 r. rozpoczął realizację działań w ramach projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV etap)”. Liderem Projektu jest Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Partnerami projektu są:

 • Kielecki Park Technologiczny
 • Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

 

Uniwersytet jako Partner projektu jest odpowiedzialny za realizację Zadania nr 4 pn.:

 

„Academic Link

– Kreowanie nowych form współpracy nauki z biznesem”

 

Celem zadania jest wypracowanie nowych form współpracy i aktywizacji środowiska naukowego i gospodarczego w obszarze transferu wiedzy i technologii:

 • inicjowanie współpracy,
 • linkowanie partnerów z obu światów, dedykowane prace badawcze,
 • certyfikacja laboratoriów naukowych
 • wdrożenie systemu prac licencjackich i dyplomowych na rzecz gospodarki.

 

Przewiduje się m.in.:

 1. Kojarzenie partnerów biznes-nauka poprzez dedykowane prace badawcze:

rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców, podpisanie umów o współpracy, opracowanie wstępnego rozwiązania dla firmy – 10 prac dedykowanych dla przedsiębiorstw;

 1. Linkowanie promotorów/studentów z przedsiębiorcami.

Inicjowanie współpracy nauka-biznes na etapie przygotowania prac dyplomowych, licencjackich, tematycznych, na potrzeby przedsiębiorców. Tworzenie nowego systemu kształcenia poprzez promowanie aktywnych studentów, których praca dyplomowa  dotyczy konkretnego zagadnienia w biznesie - 25prac dyplomowych dla firm;

 1. Marketing nauki - kreowanie wizerunku Uniwersytetu otwartego na biznes.

Udział w branżowych targach w regionie, spotkania z wystawcami, prezentacja oferty uczelni, udział w spotkaniach brokerskich – 4 tematyczne targi branżowe, udział UJK; 1 stoisko promocyjno/targowe;

 1. Cykliczne spotkania informacyjne z przedsiębiorcami

Odbywające się w ramach inicjatywy „Centrum Wiedzy” prezentujące możliwości finansowania projektów badawczych i wdrożeń na rzecz gospodarki z oprawą promocyjną, graficzną wizualną, lokalizacją itp. Prezentacja lokalnych eventów biznesowych, prasy, konferencji. Temu celowi służyć będą m.in.: 1 koncepcja wizualna Centrum, 11 spotkań
z firmami; 10 reklam oferty uczelni dla biznesu w czasopismach branżowych.

 1. Bank potrzeb – nowy system komunikacji.

Stworzenie systemu współpracy i komunikacji zgodnie z oczekiwaniami biznesu. Ewaluacja możliwości współpracy z UJK (prace badawcze, dyplomowe) przez przedsiębiorców – ocena celowości, jakości i potrzeb rynku  w prezentowanych obszarach poprzez dyskusje panelowe - kwartalne spotkania - prezentacja ludzi nie instytucji. Temu celowi służyć będą m.in.:
10 spotkań panelowych; 10 ekspertów zewnętrznych; 33 praktyków – przedsiębiorców.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.06.2015

Zespół projektu:

Monika Mazurkiewicz  - Kierownik Projektu
/Koordynator ds. transferu wiedzy grup  naukowych/
tel. 41/349-72-83, e-mail: m.mazurkiewicz@ujk.edu.pl, pok. 49 (II piętro)

Anna Depczyńska
/Koordynator ds. transferu wiedzy i sieci współpracy/
tel. 41/349-73-34, e-mail:  a.depczynska@ujk.edu.pl, pok. 48 (II piętro)

Izabela Zielińska
/Specjalista ds. Public Relations/
tel. 41/349-73-34, e-mail:  izabela.zielinska@ujk.edu.pl, pok. 48 (II piętro)

Małgorzata Zapała
/Pracownik ds. rozliczeń i przepływów finansowych/
tel. 41/349-72-33, e-mail:  malgorzata.zapala@ujk.edu.pl, pok. 12 (parter)

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka