Wybory na kadencję 2020 - 2024

Wybory na kadencję 2020 - 2024

Uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej:
 • Uchwała nr 1/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 2/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 3/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyboru sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 4/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)   Załącznik (pobierz)
 • Uchwała nr 5/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku
  w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 6/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie rozdziału mandatów do kolegium elektorów Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 7/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia członków Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej do sprawowania nadzoru nad działalnością okręgowych komisji wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 8/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 9/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku
  w sprawie określenia wzoru oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata 
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 10/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 11/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do kolegium elektorów Uniwersytetu    
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr  12/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku
  w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia  głosowania  przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych,  pozawydziałowych i ogólnouczelnianych oraz  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała nr 13/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku
  w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia kandydata na rektora oraz wzoru zgłoszenia 
  kandydata na rektora przez Radę Uczelni, przez członków Senatu oraz przez  pracowników Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 14/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku
  w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 15/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania dotyczących wyboru rektora Uniwersytet
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 16/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)   Załącznik (pobierz)
 • Uchwała nr 17/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 18/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 19/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 marca 2020 roku
  w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 20/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 marca 2020 roku
  w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na nieobsadzony mandat na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 21/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 marca 2020 roku
  w sprawie zmiany uchwały nr 4/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 14 lutego 2020 r. zmienionej uchwałą nr 16/2020 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)   Załącznik (pobierz)
 • Uchwała nr 22/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 marca 2020 roku
  w sprawie określenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej przez kandydatów na rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 23/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku
  w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w grupie profesorów i profesorów Uczelni na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 24/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku
  w sprawie wstrzymania czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów, rektora oraz wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 25/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 maja 2020 roku
  w sprawie podjęcia wstrzymanych czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów, rektora oraz wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 26/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 maja 2020 roku
  w przedmiocie zmiany uchwały nr  21/2020 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)  Załącznik (pobierz)
 • Uchwała nr 27/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku
  w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 28/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja  2020 roku
  w przedmiocie  zmiany uchwały nr 22/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej przez kandydatów na rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 29/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku
  w sprawie określenia wzoru oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydującej do Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenie i oświadczenia kandydata 
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 30/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja  2020 roku
  w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do Senatu  Uniwersytetu  na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 31/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja  2020 roku
  w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na przewodniczącego kolegium elektorów oraz wzoru karty do głosowania na przewodniczącego kolegium elektorów 
  na kadencję 2020-2024 
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 32/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do kolegium  elektorów, sprostowania uchwały nr 19/2020 z dnia 9 marca 2020 r. oraz ogłoszenia listy elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz) Załącznik (pobierz)
 • Uchwała nr 33/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2020 roku
  w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia głosowania w wyborach rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 34/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja  2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 35/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca  2020 roku
  w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
  w Kielcach dotyczących wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 36/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca  2020 roku w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 37/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca  2020 roku
  w przedmiocie zmiany uchwały UKW nr 7/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia członków Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej do sprawowania nadzoru nad działalnością okręgowych komisji wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 38/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 czerwca  2020 roku
  w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 39/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni, pozostałych nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 40/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 czerwca  2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 41/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 czerwca  2020 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr  21/2020 zmienionej uchwałą nr 26/2020 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz) Załącznik (pobierz)
 • Uchwała nr 42/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 czerwca  2020 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie studentów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 43/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 czerwca  2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 39/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni, pozostałych nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 44/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 8/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych 
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 45/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 czerwca  2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia  głosowania  przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim i w Filii w Sandomierzu, w jednostkach międzywydziałowych,  pozawydziałowych i ogólnouczelnianych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 46/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 21/2020 zmienionej uchwałą nr 26/2020, zmienionej uchwałą nr 41/2020 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz) Załącznik (pobierz)
 • Uchwała nr 47/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia  głosowania  przedstawicieli 
  do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 
  w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 48/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca  2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 49/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2020 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu i kandydujące do  Rady Naukowej Instytutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024  oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata
  Uchwała do pobrania (pobierz) Załącznik nr 1 (pobierz) Załącznik nr 2 (pobierz) Załącznik nr 3 (pobierz)
 • Uchwała nr 50/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 października  2020 roku
  w przedmiocie zmiany uchwały nr 49/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu i kandydujące do  Rady Naukowej Instytutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024  oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała nr 51/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 grudnia  2020 roku
  w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ustalenia wzoru kart do głosowania w tych wyborach
  Uchwała do pobrania (pobierz) Załącznik nr 1 (pobierz) Załącznik nr 2 (pobierz)
 • Uchwała nr 52/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających na członka Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ustalenia wzoru karty do głosowania
  Uchwała do pobrania (pobierz) Załącznik nr 1 (pobierz)
 • Uchwała nr 53/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 marca  2023 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 49/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu i kandydujące do Rady Naukowej Instytutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka