Wybory na kadencję 2008 - 2012

 

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

 • Uchwała Nr 1 /2008 w sprawie wyboru przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 2 /2008 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 3 /2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 4/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowań
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 5/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad głosowania oraz protestów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 6/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i prorektora oraz dziekana i prodziekana, a także wzorów zgłoszeń kandydatów na te funkcje
  Pobierz w formacie pdf
   
 • Uchwała Nr 7/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia liczby elektorów w kolegium elektorów Uczelni
  Pobierz w formacie pdf
   
 • Uchwała Nr 8/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej do przygotowania projektów uchwał w sprawie wzoru kart wyborczych w wyborach do kolegiów elektorów i Senatu oraz wzorów zgłoszeń i oświadczeń kandydatów do tych organów
  Pobierz w formacie pdf
   
 • Uchwała Nr 9/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie wyznaczenia miejsca przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do kolegium elektorów Uczelni spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami.
  Pobierz w formacie pdf
   
 • Uchwała Nr 10/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 11/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wzoru karty głosowania do kolegiów elektorów
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 12/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr 5/2008 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad głosowania oraz protestów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 13/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do kolegium elektorów Uczelni oraz kolegium elektorów wydziału, a także wzorów zgłoszeń kandydatów do tych organów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 14/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie rozdziału mandatów do kolegium elektorów Uczelni
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 15/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów na rektora oraz prorektorów
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 16/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przyjmowania zgłoszeń kandydatów na rektora i prorektorów oraz protestów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 17/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia członków Uczelnianej Komisji Wyborczej do sprawowania nadzoru nad działalnością wydziałowych komisji wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 18/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wzór karty głosowania do Senatu Uczelni
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 19/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do Senatu Uczelni, a także wzorów zgłoszeń kandydatów do tego organu
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 20/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 21/2008 z dnia 13 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr 3/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 22/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 23/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu kolegium elektorów Uczelni i wydziałowych kolegiów elektorów w trakcie kadencji 2008-2012
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 24/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie wyznaczenia czasu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do kolegium elektorów Uczelni spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami.
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 25/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie terminu przekazania dokumentacji wyborczej przez wydziałowe komisje wyborcze Uczelnianej Komisji Wyborczej.
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 26/2008 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 27/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych, z grupy pracowników biblioteki, dokumentacji i informacji naukowej i Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego oraz grupy pracowników niebędących nauczycielami
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 28/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich z wydziałów
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 29/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli studentów oraz przedstawicieli doktorantów
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 30/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 31/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli nauczycieli akademickich z Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 32/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 33/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli nauczycieli akademickich z Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
  Pobierz w formacie pdf

 • Uzasadnienie uchwały z dnia 13 marca 2008 r., nr 22/2008 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 34/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia wyboru rektora Uniwersytetu na kadencję 2008 - 2012
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 35/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia listy kandydatów na prorektorów
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 36/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 37/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia wyboru prorektorów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2008 - 2012
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 38/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie rozdziału mandatów w Senacie Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 39/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie miejsca składania protestów wyborczych oraz przyjmowania kandydatur na przedstawicieli do Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędącymi nauczycielami akademickimi
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 40/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędącymi nauczycielami akademickimi.
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 41/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr 3/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 42/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uzasadnienie § 1 pkt. 2) uchwały z dnia 21 lutego 2008 r., nr 10/2008 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Pobierz w formacie pdf

 • Obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do Senatu Uczelni z jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, oraz z pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 43/2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie wiążącej interpretacji przepisów wyborczych
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 44/2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie protestu wyborczego pracownika mgr Kazimierza Kunisza
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 45/2008 z dnia 9 czerwca 2008 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków senatu Uniwersytetu z grupy pracowników jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, z grupy pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej, z grupy pracowników naukowo – technicznych i informatyki oraz grupy pracowników niebędących nauczycielami
  Pobierz w formacie pdf

 • Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia składu osobowego Senatu na kadencję 2008 - 2012
  Pobierz w formacie pdf

 • Obwieszczenie z dnia 9 września 2008 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w obwieszczeniu z dnia 26 czerwca 2008 roku o składzie osobowym Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2008 - 2012
  Pobierz w formacie pdf

 • Uchwała Nr 46/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Pobierz w formacie pdf

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka