Uchwały Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwały Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 • Uchwała nr 14/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów z dnia 11 marca 2020 r. 
  Uchwała
 • Uchwała nr 13/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  w sprawie ustalenia wyników w wyborach  do Kolegium Elektorów w okręgu nr 11 – Wydział Prawa i Nauk Społecznych oraz Wydział Sztuki z dnia 11 marca 2020 r. 
  Uchwała
 • Uchwała nr 12/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  w sprawie ustalenia list kandydatów w wyborach uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Sztuki z dnia 6 marca 2020 r. 
  Uchwała
 • Uchwała nr 11/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  w sprawie ponownego głosowania w wyborach do Kolegium Elektorów w okręgu nr 11 –Wydział Prawa i Nauk Społecznych oraz Wydział Sztuki z dnia 5 marca 2020 r. 
  Uchwała
 • Uchwała nr 10/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie ustalenia składu Kolegium Elektorów spośród studentów z dnia 5 marca 2020 r. 
  Uchwała
 • Uchwała nr 9/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  w sprawie ustalenia wyników w wyborach  do Kolegium Elektorów w okręgu nr 14 –Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z dnia 05 marca 2020 r. 
  Uchwała
 • Uchwała nr 8/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie ustalenia wyników w wyborach  do Kolegium Elektorów w okręgu nr 11 – Wydział Prawa i Nauk Społecznych oraz Wydział Sztuki, w okręgu nr 13 – Wydział Humanistyczny oraz w okręgu nr 15 – Filia w Piotrkowie Trybunalskim i Filia w Sandomierzu z dnia 04 marca 2020 r. 
  Uchwała
 • Uchwała nr 7/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie ustalenia wyników w wyborach do Filialnych Rad Samorządu Studentów z dnia 04 marca 2020 r. 
  Uchwała
 • Uchwała nr 6/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie ustalenia wyników w wyborach  do Kolegium Elektorów w okręgu nr 10 Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz w okręgu nr 12 – Collegium Medicum z dnia 03 marca 2020 r.
  Uchwała
 • Uchwała nr 5/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie ustalenia wyników w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Sztuki z dnia 02 marca 2020 r.
  Uchwała
 • Uchwała nr 4/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie ustalenia list kandydatów w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Sztuki oraz Filialnych rad Samorządu Studentów.
  Uchwała
 • Uchwała nr 3/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów w wyborach do Filialnych Rad Samorządu Studentów, Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Sztuki 
  oraz Kolegium Elektorów
  Uchwała
 • Uchwała nr 2/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie ustalenia list kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów.
  Uchwała
 • Uchwała nr 1/2020 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  W sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Filialnych Rad Samorządu Studentów oraz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Sztuki
  Uchwała
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka