Wybory na kadencję 2016 - 2020

Wybory na kadencję 2016 - 2020

Uchwały Kolegium Elektorów 
Uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej:
 • Informacja w sprawie wyborów
 • Uchwała Nr 1/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 2/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 3/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie wyboru sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 4/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 5/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie upoważnienia członków Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej do sprawowania nadzoru nad działalnością komisji wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 7/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie rozdziału mandatów do kolegium elektorów Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 8/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do kolegium elektorów Uniwersytetu oraz kolegium elektorów wydziału, a także wzorów zgłoszeń kandydatów do tych organów wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 9/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych Uniwersytetu oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 10/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do kolegiów elektorów
  Uchwała do pobrania (pobierz) zmieniona uchwałą UKW nr 27/2016
 • Uchwała Nr 11/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i prorektora oraz dziekana i prodziekana, a także wzorów zgłoszeń kandydatów na te funkcje na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 13/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia w przedmiocie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych przez osoby kandydujące na funkcje jednoosobowych organów uczelni oraz prorektorów i prodziekanów
  Uchwała do pobrania (pobierz)

  Załączniki do uchwały
 • Uchwała Nr 14/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na rektora i prorektorów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 15/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowań dotyczących wyboru jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz na funkcję prorektorów i prodziekanów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 16/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotyczących wyborów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 17/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę UKW nr 9/2016 z 11 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych Uniwersytetu oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 18/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotyczących wyborów
  Uchwała do pobrania (pobierz) zmieniona uchwałą UKW nr 24/2016
 • Uchwała Nr 19/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 11/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 20/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych Uniwersytetu oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 21/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmiany obwieszczenia nr 1 z dnia 11 lutego 2016 roku w przedmiocie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych przez osoby kandydujące na funkcje jednoosobowych organów uczelni oraz prorektorów i prodziekanów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
  Załączniki do uchwały
  • Obwieszczenie nr 2 z dnia 2 marca 2016 roku zmieniające obwieszczenie nr 1 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
   Obwieszczenie nr 2 (pobierz)
 • Uchwała Nr 22/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 3 w przedmiocie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz) Załączniki do uchwały
  • Obwieszczenie nr 3 z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
   Obwieszczenie nr 3 (pobierz)
 • Uchwała Nr 23/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę UKW nr 10/2016 z 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do kolegiów elektorów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 24/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale nr 18/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotyczących wyborów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 25/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie sprostowania list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 26/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do organów kolegialnych Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 27/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do kolegium elektorów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 28/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 4 w przedmiocie ogłoszenia listy kandydatów na rektora Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 29/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia kolejnego terminu głosowania do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 30/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wyniku wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 31/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia kolejnego terminu głosowania do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 32/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wyniku wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 33/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia kolejnego terminu głosowania do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 34/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wyniku wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 35/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 36/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 5 w przedmiocie ogłoszenia listy elektorów do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2016-2020.
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 37/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 6 w przedmiocie wyznaczenia czasu i miejsca zebrania kolegium elektorów Uniwersytetu, w celu dokonania wyboru rektora Uniwersytetu.
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 38/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 39/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia wyboru rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 40/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 41/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 26/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do organów kolegialnych Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 42/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotyczących wyborów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 43/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru prorektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 44/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prorektorów na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 45/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach na funkcję prorektora
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 46/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotyczących wyborów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 47/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia wyboru prorektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 48/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do Senatu Uniwersytetu oraz osób kandydujących do Rady Wydziału, a także wzorów zgłoszeń kandydatów do tych organów
  Uchwała do pobrania (pobierz)
  Załączniki do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 49/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 50/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 51/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych Uniwersytetu oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 52/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 8 w przedmiocie ustalenia list kandydatów do Senatu Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
  Załączniki do uchwały (pobierz)
 • Uchwała Nr 53/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wyników głosowania do Senatu Uniwersytetu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 54/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ustalenia wyniku głosowania do Senatu Uniwersytetu w grupie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 55/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie czynności wyborczych przeprowadzonych w dniu 2 czerwca 2016 r. w głosowaniu do Senatu Uniwersytetu, w grupie przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi i wyznaczenia terminu głosowania oraz ustalenia listy osób kandydujących w kolejnym głosowaniu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 56/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie czynności wyborczych przeprowadzonych z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 57/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie czynności wyborczych przeprowadzonych z dnia 8 czerwca 2016 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 4/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 58/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie czynności wyborczych przeprowadzonych z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 11 w przedmiocie ustalenia listy członków Senatu na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
  Załącznik (pobierz)
 • Uchwała Nr 59/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
  Załącznik 1 i 2 do pobrania (pobierz)
 • zmieniona uchwałą nr 74/2017
 • Uchwała Nr 60/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie określenia liczby elektorów i przydzielenia mandatów do Kolegium Elektorów Wydziału Zamiejscowego UJK
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 61/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ogłoszenia list kandydatów do kolegium elektorów Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 62/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ogłoszenia list kandydatów na dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 63/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do kolegium elektorów Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 64/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie zwołania kolegium elektorów oraz  wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów dziekana  Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 65/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do kolegium elektorów Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 66/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na prodziekana ds. studenckich Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 67/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu  posiedzenia kolegium elektorów Uniwersytetu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w kolegium elektorów Uniwersytetu, stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prorektora ds. studenckich i kształcenia oraz wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów na funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 68/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ustalenia wyniku wyborów do kolegium elektorów Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 69/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie stwierdzenia wyboru dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 70/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 71/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ogłoszenia list kandydatów na prodziekana ds. studenckich Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 72/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie określenia liczby członków Rady Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 73/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie stwierdzenia wyboru Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 74/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zmieniającą uchwałę nr 59/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 75/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów w wyborach do Rady Wydziału Zamiejscowego w grupie pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 76/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 77/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 78/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 79/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie stwierdzenie dokonania wyboru członków kolegium elektorów na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 80/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru prorektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 81/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prorektora ds. studenckich i kształcenia na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 82/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ustalenia listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu na kadencję 2016-2020, spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 83/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ustalenia listy kandydatów do Rady Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu na kadencje 2016-2020, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 84/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie stwierdzenie dokonania wyboru członków kolegium elektorów na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 85/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie stwierdzenia wyboru prorektora ds. studenckich i kształcenia na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 86/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w przedmiocie zmiany uchwały nr 78/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 87/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie stwierdzenia wyboru do Rady Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 88/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie ustalenia wyniku głosowania do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 89/2018 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu  posiedzenia kolegium elektorów Uniwersytetu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w kolegium elektorów Uniwersytetu oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 90/2018 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych oraz wyznaczenia miejsca i czasu wyborów na prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 91/2018 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie stwierdzenie dokonania wyboru członków kolegium elektorów  na kadencję 2016-2020 
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 92/2018 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą na kadencję 2016-2020
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 93/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania w wyborach do Rady Uczelni oraz na przewodniczącego Rady Uczelni
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 94/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 października 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w wyborach do Rady Naukowej Instytutu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
 • Uchwała Nr 95/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o spełnieniu wymogów przez kandydata w zakresie członkostwa w Senacie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Radzie Naukowej Instytutu
  Uchwała do pobrania (pobierz)
Obwieszczenia Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
 • OBWIESZCZENIE nr 1 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)

  Załączniki do obwieszczenia
 • OBWIESZCZENIE nr 2 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku zmieniające obwieszczenie nr 1 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)
 • OBWIESZCZENIE nr 3 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)

  Załączniki do obwieszczenia
 • OBWIESZCZENIE nr 4 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na rektora Uniwersytetu
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)
 • OBWIESZCZENIE nr 5 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia listy elektorów do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2016-2020
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)
 • OBWIESZCZENIE nr 6 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 marca 2016 roku
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)
 • OBWIESZCZENIE nr 7 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prorektorów Uniwersytetu na kadencję 2016-2020
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)
 • OBWIESZCZENIE nr 8 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do Senatu Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)
 • OBWIESZCZENIE nr 9 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, do kolejnej tury głosowania, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r.
  Obwieszczenie do pobrania
  Załączniki do obwieszczenia
 • OBWIESZCZENIE nr 10 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie podania wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, które odbyły się w dniu 6 czerwca 2016 r.
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)
 • OBWIESZCZENIE nr 11 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia listy członków Senatu na kadencję 2016-2020
  Obwieszczenie do pobrania (pobierz)

Uchwały Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka