Komunikat Nr 3/2012

 

Komunikat Kwestora nr 3/2012 

 

Dotyczy: rozliczeń projektów

 

Zobowiązuje się wszystkich kierowników projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej do podjęcia wszelkich działań prowadzących do szybkiego zwrotu środków pieniężnych, które Uczelnia przeznaczyła na prefinansowanie tych projektów.

 

  KWESTOR
dr Aleksandra Pisarska

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka