Komunikat Nr 1/2013

KOMUNIKAT KWESTORA NR 1 /2013  
z dnia 7 stycznia 2013 r.
 
 
Dotyczy: prefinansowania projektów unijnych
 
 
Zobowiązuje się Kierownika Działu Funduszy Europejskich do nadzorowania wykorzystania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zaciągniętego w celu pokrycia zobowiązań płatniczych z tytułu realizowanych projektów unijnych (Uchwała Nr 133/2012 z dn. 27.09.2012 r. Senatu Uczelni).
 
  KWESTOR
dr Aleksandra Pisarska
 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka