Komunikat Nr 2/2012

KOMUNIKAT KWESTORA NR 2/2012

 

 

DOTYCZY: rocznej inwentaryzacji należności i zobowiązań krótkoterminowych

 

                Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. zobowiązuje się kierowników dziekanatów wszystkich wydziałów UJK do przeprowadzenia na dzień 31.12.2012 r. inwentaryzacji należności i zobowiązań związanych z tokiem studiów.

W związku z tym należy dokonać porównania danych finansowych z odpowiednimi dokumentami i przedstawić w postaci stosownych protokołów pokontrolnych w wersji elektronicznej i papierowej, których wzory stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Wersję elektroniczną należy przesłać na adres: Dzial.Ksiegowosci@ujk.edu.pl

Wersję papierową należy przesłać na adres: Dział księgowości UJK, pok.21

                Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. inwentaryzacja musi zostać zakończona do dnia 15 stycznia 2013 r.

 

 

KWESTOR UJK

dr Aleksandra Pisarska

 

 

Do pobrania:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka