Komunikat Kwestora nr 2/2020

Komunikat Kwestora nr 2/2020

Od rozliczenia za październik 2020 r. Uczelnia jako czynny podatnik VAT będzie zobowiązana przesyłać do urzędu skarbowego nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie ewidencji i deklaracji VAT. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520 ze zm.).

Szczegóły zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w/w podatku zawiera rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1988) w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, które zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 1127).

Jedną z kluczowych zmian jest nałożenie na podatników (między innymi uczelnie) obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych (GTU). W sytuacji gdy towar lub usługa należy do jednej z nich, podatnik jest zobligowany, wystawiając fakturę do przypisania im właściwego kodu GTU oraz odpowiedniego symbolu literowego. Z przepisów wynika, że dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Oznaczenia GTU należy stosować jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw towarów i świadczonych usług.

Poniżej wykaz dodatkowych oznaczeń ewidencji sprzedaży z opisem tych występujących lub mogących wystąpić w naszej uczelni.

Pobierz wykaz

Kwestor UJK

Małgorzata Tomasik

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka