CEART

CEART

 

„Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej w Kielcach” (tzw. CEART)

Okres realizacji projektu: 25.07.2008 – 30.06.2013
Projekt został zakończony

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa, Działanie 5.2.,
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.05.02.00-26-136/08-00.
 

Informacja dot. Zespołu zarządzającego projektem i nadzoru inwestorskiego:

Zespół Zarządzający projektem:

 • Kierownik projektu: Andrzej Zasada
 • Specjalista ds. rozliczeń finansowych: Anna Depczyńska
 • Asystent Kierownika projektu: Agnieszka Kaczmarczyk
 • Specjalista ds. księgowości: Monika Ryś
 • Specjalista ds. zamówień publicznych: Karolina Sochacka
 • Specjalista ds. finansowych: Maciej Kusak
 • Specjalista ds. kadrowych: Agnieszka Łosak
 • Specjalista ds. wyposażenia: Krzysztof Kupczewski
 • Specjalista ds. sprzętu: Kazimierz Kunisz
 • Specjalista ds. rozliczeń finansowych II: Agnieszka Łomińska

Nadzór inwestorski:

 • Koordynator ds. nadzoru inwestycyjnego: Łaskawski Krzysztof
 • Gł. inspektor nadzoru robót budowlanych: Szczerek Grzegorz
 • Inspektor nadzoru robót instalacji elektrycznych: Skadłubowicz Zdzisław
 • Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych : Wicha Cezary

 

 

 


 

AKTUALNOŚCI

 • OTWARCIE CEART
  zaproszenie | foto galeria
 • Obiekt wybudowany! Odbiór budynku odbył się w dniu 28.11.2011 r. Trwa realizacja projektu w zakresie nowoczesnego multimedialnego wyposażenia …
  Foto galeria
 • Prezentacja CEART
  Pobierz (2MB)
 • Prezentacja z postępu realizacji prac inwestycji w okresie VIII.2010-VI.2011
  Pobierz (8MB)
 • Prezentacja z postępu realizacji prac inwestycji
  Pobierz (23MB)
 • W dniu 8 lipca 2010 roku odbędzie się uroczyste otwarcie budowy Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej oficjalnie rozpoczęte symbolicznym wbiciem łopaty.
  Zaproszenie
 • W dniu 25.05.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSW.05.02.00-26-136/08-00 projektu pn. Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej w Kielcach. Obecna wartość projektu po zmianach 10 164 tys. zł w tym 6.098 tys. zł tj. 60% wartości - środki EFRR i wkład własny beneficjenta 4 065 tys., tj. 40%.
 • Relacja foto z podpisania umowy z firmą Eiffage Budownictwo Mitex S.A. w Kielcach
  Wejdź

 

 


 

Tytuł projektu: Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej w Kielcach

 

Nazwa potoczna: „CEART”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś V Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

Przedmiot projektu: budowa i wyposażenie obiektu edukacyjnego z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Centrum Edukacji Artystycznej o powierzchni użytkowej 1116,64 m2

W uzupełnieniu do rozbudowy Campusu Uniwersyteckiego i stosując w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju, Uczelnia stara się też zapewnić lepsze warunki infrastrukturalne wydziałom, które w najbliższym czasie nie zostaną przeniesione na ul. Świętokrzyską. Wyrazem tego jest budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej (w skrócie nazywany CEART) przy Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie obiektu edukacyjnego o powierzchni użytkowej ok. 1100 m2.

Obiekt składać się będzie z reprezentacyjnej auli i dwóch mniejszych sal wykładowych z pomieszczeniami pomocniczymi (m.in. reżyserka, nowoczesne studio audio-video) dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja będzie posiadała nowoczesne zaplecze techniczno – dydaktyczne wraz z multimedialnym wyposażeniem, w tym infrastrukturą i instalacjami w najnowszej technologii cyfrowej (HD). Wartość projektu to ok. 10,2 mln zł. (w tym 60% czyli 6,1 mln środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 40% tj. 4,1 mln rezerwa celowa budżetu państwa) Będzie on realizowany będzie w okresie II kw. 2010 r. - IV kw. 2011 r.

CEART ma służyć zarówno studentom kierunków artystycznych i pedagogicznych jak i wszystkim mieszkańcom regionu. Powstanie obiektu ma na celu przede wszystkim poprawę warunków i jakości kształcenia poprzez zagwarantowanie studentom dostępu do wysokiej jakości bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych oraz usług edukacyjnych na poziomie europejskim. Stworzenie miejsca gdzie będą mogły odbywać się spotkania o tematyce artystycznej, konferencje, sympozja, pokazy, performance, koncerty i in. formy aktywności społecznej, które pozytywnie wpłyną na pobudzenie rozwoju intelektualnego, kultury artystycznej w Kielcach i w całym województwie.

Uniwersytet jako serce regionu w aspekcie edukacyjno-naukowym oddziaływuje wielowymiarowo. Jego obecność łączy się z funkcjonowaniem na danym obszarze środowiska artystyczno – naukowego i tworzeniem nowych ośrodków wiedzy. CEART będzie prowadzić szeroką współpracę dotyczącą oświaty i edukacji artystycznej z jednostkami samorządów lokalnych, ośrodkami kultury i sztuki, sektorem edukacji. Rozbudowa bazy dydaktycznej zgodnie z dynamicznymi zmianami na rynku kultury i sztuki ma na celu wzbogacić ofertę zaspokajania potrzeb wyższego rzędu przez lokalną społeczność oraz podnieść funkcje metropolitalne miasta Kielce.
 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka