Stypendium rektora dla najlepszych studentów - ustalenia szczegółowe

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium rektora wypłacane jest od października 2023 roku do czerwca 2024 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.).

Stypendium rektora dla studentów:     

liczba punktów

rodzaj stypendium

Kwota stypendium

10 i powyżej

I stopień

1 200,00 zł

4 – 9 pkt.

II stopień

1 100,00 zł

1 – 3 pkt.

III stopień

 1000,00 zł

 

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 zł

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 15 września 2023 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka