Stypendium rektora - wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium REKTORA

  1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 3);
  2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów (załącznik nr 3a);
  3. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 2);
  4. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25);
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);
  6. Zasady przeliczania ocen (załącznik nr 29).

 

załącznik nr 3  wniosek o przyznanie stypendium rektora załącznik  nr 3a wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku studiów

załącznik nr 2  oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 25 oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 26 oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

załącznik nr 29 zasady przeliczania ocen

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka