Stypendium rektora - wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium REKTORA

  1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 29);
  2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów (załącznik nr 30);
  3. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 31);
  4. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 32);
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 1);
  6. Zasady przeliczania ocen (załącznik nr 34).

 

 

załącznik nr 29                  wniosek o przyznanie stypendium rektora

załącznik  nr 30                 wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku studiów

załącznik nr 31                  oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 32                  oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 1                     oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

załącznik nr 34                  zasady przeliczania ocen

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka