Rekrutacja

loga

Dodatkowa rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej                                                                                

Informujemy, że w terminie: od 12.12.2023 r. do 13.12.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Identyfikacja i komercjalizacja własności intelektualnej”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 3 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy w zakresie identyfikacji i późniejszej komercjalizacji własności intelektualnej nabytej lub opracowanej przez przedsiębiorstwa lub inne podmioty.  

Tematyka szkolenia: formy ochrony własności intelektualnej, własność przemysłowa a własność intelektualna, ochrona know-how, transfer i komercjalizacja wiedzy, skuteczne nabywanie praw własności intelektualnej od pracowników, współpracowników i podwykonawców, regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej.

Termin i miejsce szkolenia:  grudzień 2023 szkolenie wyjazdowe stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 14 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pok. 107 w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7874

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że w terminie: od 29.11.2023 r. do 29.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Jak sporządzać Specyfikacje Warunków Zamówienia”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu sporządzania ramowej AWZ oraz jej stosowania do potrzeb związanych z konkretnym zamówieniem.

Tematyka szkolenia: jakie dokumenty składają się na komplet dokumentów zamówienia, jakie czynności trzeba wykonać przed sporządzeniem SWZ, jak opisać w SWZ sposób sporządzenia i złożenia ofert oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jak opisać w SWZ wymagania podmiotowe, kryteria oceny ofert, szczególne wymagania proceduralne w SWZ, sporządzanie SWZ a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Termin i miejsce szkolenia:  grudzień 2023 szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie 29 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5 w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2023.html ze zm.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 28.11.2023 r. do 28.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Pomoc materialna dla studentów – postępowanie odwoławcze”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 2 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu prowadzenia postępowania odwoławczego w sprawie świadczeń dla studentów

Tematyka szkolenia: decyzja administracyjna jako przedmiot odwołania, zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania, podmioty uprawnione do wniesienia odwołania, termin i tryb wniesienia odwołania, autokontrola organu pierwszej instancji, dopuszczalność odwołania.

Termin i miejsce szkolenia:  grudzień 2023 szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 28 listopada 2023 r. do 28 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 107, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 28.11.023 r. do 28.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie maksymalnie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe.  

Tematyka szkolenia: definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych, kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11, wartość początkowa środka trwałego, klasyfikacja środków trwałych, ulepszanie a remont środków trwałych, amortyzacja środków trwałych, pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, wartość bilansowa środków trwałych

Termin i miejsce szkolenia:  grudzień 2023 szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 28 listopada 2023 r. do 28 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 107, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 27.11.023 r. do 27.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Spis z natury w praktyce jednostek budżetowych”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będą maksymalnie 2 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu praktycznych zasad przeprowadzania spisu z natury w jednostkach sektora finansów publicznych.  

Tematyka szkolenia: podstawy prawne przeprowadzania spisu z natury, składniki objęte spisem z natury, terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej spisem z natury, instrukcja inwentaryzacja o spis z natury, e-spis z natury, dokumentowanie spisu z natury, rozliczanie inwentaryzacji, spis z natury w wystąpieniach pokontrolnych RIO i orzeczenia GKO.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad 2023 szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 27 listopada 2023 r. do 27 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 107, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 24.11.2023 r. do 27.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Naliczanie odsetek i ich znaczenie w prawie: praktyczne aspekty zarządzania finansami”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie maksymalnie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu zasad naliczania odsetek i ich znaczenia w prawie

Tematyka szkolenia: definicja i istota odsetek, źródła i wysokość odsetek, odsetki maksymalne, zakaz anatocyzmu, rozliczanie płatności przez dłużnika, proces i procedury rozliczeń, rodzaje odsetek, dynamika wysokości odsetek.

Termin i miejsce szkolenia: grudzień 2023 r., szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 24 listopada 2023 r. do 273 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 107, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_199_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 24.11.2023 r. do 27.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w warsztatach „Efektywne wykorzystanie zasobów uczelni”, realizowanych w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: wdrożenie jednolitych w skali całej uczelni procedur organizacyjnych, przepływu informacji, komunikacji międzyjednostkowej, w szczególności z wykorzystaniem rozwiązań IT.

TEMATYKA WARSZTATÓW

  • „Efektywne wykorzystanie zasobów uczelni: komunikowanie się ze studentami oraz innymi pracownikami” – 3 godz./grupa
  • „Efektywne wykorzystanie zasobów uczelni: efektywne tworzenie dokumentów oraz komunikowanie się z wykorzystaniem rozwiązań Microsoft 365” – 3 godz./grupa

 

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 24.11. 2023 r. do 27.11.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pok. nr 107 w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Więcej informacji nt. wsparcia przewidzianego w Projekcie znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_199_2023.html

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 22.11.2023 r. do 23.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Bilans 2023-podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 oraz zmiany na 2024 rok”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 2 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu podatku VAT z uwzględnieniem zmian w 2023 r. oraz zmian na 2024 r., podatku dochodowego od osób prawnych CIT w 2023 r. oraz sprawozdań finansowych za 2023 r.

Tematyka szkolenia: KSeF – faktura ustrukturyzowana, Slim VAT 3, prawo do odliczania VAT, ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości, nieodpłatne świadczenia, ustalenie prawa do stawki 9% CIT w 2023 r., korekta przychodów i kosztów podatkowych, koszty pośrednie jako koszty podatkowe, sprawozdanie finansowe za 2023 r., bilans, rachunek przepływów pieniężnych, inwentaryzacja, podatek odroczony.

Termin i miejsce szkolenia: grudzień 2023 r., szkolenie wyjazdowe 3-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 22 listopada 2023 r. do 23 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 107, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 22.11.2023 r. do 23.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Wycena operacji w walutach obcych – aspekt bilansowy i podatkowy”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 2 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu zasad wyceny operacji   w walutach obcych

Tematyka szkolenia: zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych według regulacji rachunkowych, zasady wyceny operacji w walutach obcych zgodnie z przepisami podatku dochodowego CIT, przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatku VAT.

Termin i miejsce szkolenia: grudzień 2023 r., szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 22 listopada 2023 r. do 23 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 107, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 22.11.2023 r. do 23.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Zarządzanie projektami w praktyce z wykorzystaniem sprawdzonych metod i narzędzi – 3-dniowe szkolenie w Gdańsku”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu skutecznych metod i technik zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: planowania, kontrolowania, zarządzania czasem.. 

Tematyka szkolenia: podstawowe założenia zarządzania projektem, inicjowanie projektu, techniki i metody opracowywania harmonogramów, zarządzanie zmianą w praktyce, zarządzanie ryzykiem w projektach, komunikacja w zarządzaniu zespołem projektowym, rozliczanie i zamknięcie projektu.

Termin i miejsce szkolenia:  grudzień 2023, szkolenie stacjonarne 3-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 22.11. 2023 r. do 23.11.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00, pok. Nr 107

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 23.11.2023 r. do 23.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „MS-55351 Identity with Windows Server”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie maksymalnie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu architektury, struktury obiektów i zasad zarządzania użytkownikami, zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnej konfiguracji i administracji usługami Microsoft Active Directory  

Tematyka szkolenia: architektura i zarzadzanie usługami AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell, integracja usług DNS Server i AD DS, instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny w oparciu o Windows Server 2019, migracja usług AD DS., monitorowanie, rozwiazywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS..

Termin i miejsce szkolenia:  listopad - grudzień 2023 szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 23.11. 2023 r. do 23.11.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 107, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 20.11.2023 r. do 20.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE – warsztat z tworzeniem ogłoszenia w TED i JEDZ z uwzględnieniem nowych ogłoszeń unijnych w eNotices2”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu wypełniania ogłoszenia unijnego o zamówienie na dotychczasowych zasadach

Tematyka szkolenia: przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych, nowe wzory ogłoszeń, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad 2023 szkolenie on-line 2-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie 20 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5 w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2022.html ze zm.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 14.11.2023 r. do 15.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „PRINCE2 Foundation"

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 5 osób

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy w zakresie metodyki PRINCE2.

Tematyka szkolenia: przegląd metodyki PRINCE2, temat Organizacja, proces przygotowanie projektu, temat uzasadnienie biznesowe, temat jakość, temat ryzyko, proces zarządzanie końcem etapu, temat postępy, proces Sterowanie Etapem, proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów, Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Termin i miejsce szkolenia: listopad-grudzień 2023 szkolenie wyjazdowe stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 14 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 14.11.2023 r. do 15.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Program FENG – zasady wsparcia unijnych projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych na poziomie krajowym w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 2-dniowe warsztaty praktyczne”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie maksymalnie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy w zakresie właściwego przygotowania do aplikowania o środki UE z perspektywy finansowej 2021-2027 na realizację projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych wspieranych z Programu FENG na poziomie centralnym.  

Tematyka szkolenia: Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, wsparcie ze środków programu FENG dla przedsiębiorców w obszarze badań i rozwoju (B+R), wsparcie ze środków programu FENG na rzecz środowiska sprzyjającego innowacjom, wsparcie ze środków programu FENG na zazielenienie przedsiębiorstw, zasady kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad 2023 szkolenie wyjazdowe stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 14 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 14.11.2023 r. do 15.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Realizacja i rozliczanie projektów B+R dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach Programu FENG oraz Funduszy Europejskich na poziomie regionalnym – 2-dniowe warsztaty praktyczne”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 4 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego rozliczenia projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach Programu FENG oraz Funduszy Europejskich na poziomie regionalnym.  

Tematyka szkolenia: przygotowanie do skutecznej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2021-2027, właściwe wyodrębnienie operacji księgowych dotyczących projektu, zasady tworzenia, stosowania i opisywania dokumentacji rozliczeniowej, personale w projektach B+R, zamówienia publiczne w projektach badawczych realizowane w oparciu o zasadę konkurencyjności, właściwa promocja projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad-grudzień 2023 szkolenie wyjazdowe stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 14 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 14.11.2023 r. do 15.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Zarządzanie Projektami unijnymi – skutecznie zaplanuj, zrealizuj i rozlicz projekt zgodnie z metodyką PCM i poznaj ciekawe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy. 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 6 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.  

Tematyka szkolenia: metodyka zarządzania projektem europejskim, planowanie praojektu europejskiego, realizacja projektu europejskiego.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad-grudzień 2023 szkolenie wyjazdowe stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 14 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 14.11.2023 r. do 15.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2021-2027. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 7 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027.  

Tematyka szkolenia: główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu dofinansowanego ze środków UE w latach 2021-2027, zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027, podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2021-2027, wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2021-2027.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad-grudzień 2023 szkolenie wyjazdowe stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 14 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 09.11.2023 r. do 10.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i przewody doktorskie. Procedura nadawania stopnia naukowego doktora”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i przewody doktorskie. Procedura nadawania stopnia naukowego doktora z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Tematyka szkolenia: akty prawne regulujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i przewodu doktorskiego, przeprowadzanie czynności w przewodzie doktorskim oraz w sprawie nadania stopnia doktora po wejściu w życie ustawy 2.0 i jej zmian – analiza procedury, przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub przewodu doktorskiego w ramach umowy międzynarodowej

Termin i miejsce szkolenia:  listopad 2023, szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 09.11. 2023 r. do 10.11.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 09.11.2023 r. do 10.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Rekrutacja do szkół doktorskich oraz decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego w odniesieniu do doktorantów szkoły doktorskiej. 

Tematyka szkolenia: ogólne zasady rekrutacji do szkół doktorskich, zasady rekrutacji w uczelniach, stosowanie kpa w świetle ustawy 2.0 oraz aktów prawnych uchylonych, które mają zastosowanie do studiów doktoranckich, decyzje administracyjne dotyczące rekrutacji do szkół doktorskich.

Termin i miejsce szkolenia:  grudzień 2023, szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 09.11. 2023 r. do 10.11.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 09.11.2023 r. do 10.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Prowadzenie spraw doktoranckich w świetle najnowszych zmian”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu prawnych i praktycznych aspektów prowadzenia spraw doktoranckich (studia doktoranckie i szkoły doktorskie). Szkolenie uwzględnia praktyczne problemy związane z prowadzeniem spraw doktoranckich, w szczególności pierwsze trudności związane z funkcjonowaniem doktorantów w realiach szkoły doktorskiej. 

Tematyka szkolenia: rekrutacja do szkół doktorskich, prowadzenie spraw doktoranckich w świetle wymogów kpa oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych, prawa i obowiązki doktorantów, postępowania odwoławcze w sprawach doktoranckich.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad 2023, szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 09.11. 2023 r. do 10.11.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 09.11.2023 r. do 10.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Ewaluacja szkół doktorskich”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu ewaluacji szkół doktorskich.

Tematyka szkolenia: akty prawne regulujące ewaluację szkół doktorskich, organy przeprowadzające ewaluację, wytyczne do przygotowania raportu samooceny, przebieg oceny i konsekwencje ewaluacji dla szkół doktorskich

 

Termin i miejsce szkolenia:  listopad 2023, szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 09.11. 2023 r. do 10.11.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


                                                                                                             

Informujemy, że w terminie: od 08.11.2023 r. do 10.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Krajowy System e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowane”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 5 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania KSeF oraz faktury ustrukturyzowanej

Tematyka szkolenia: funkcjonowanie KSeF w okresie od stycznia 2022 do końca czerwca 2024 r., uwierzytelnienie w KSeF oraz system uprawnień, obowiązek wystawiania faktur w KSeF i sposób ich przekazywania, faktury ustrukturyzowane.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad 2023 szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 8 listopada 2023 r. do 10 listopada 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61 2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 08.11.2023 r. do 09.11.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Designer Studio dla administratorów systemu WEBCON BPS”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 4 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu budowania procesów w WEBCON BPS.

Tematyka szkolenia: budowanie procesów w WEBCON BPS elektroniczny obieg dokumentów

 

Termin i miejsce szkolenia:  listopad 2023, szkolenie stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 08.11. 2023 r. do 10.11.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


                                                                                                    

Informujemy, że w terminie: od 30.10.023 r. do 31.10.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w szkole wyższej”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 5 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu systemu dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw – system EZD.  

Tematyka szkolenia: rodzaje współczesnej dokumentacji, czynności kancelaryjne w systemie EZD, korespondencja wewnętrzna w EZD, postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD, archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.

Termin i miejsce szkolenia:  listopad -grudzień 2023 szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 30 października 2023 r. do 31 października 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 18, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html ze zm.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 14.09.023 r. do 18.09.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Doręczenia elektroniczne (e-doręczenia) – zmiany przepisów obowiązujące od 10 grudnia 2023 roku”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 5 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu wdrożenia narzędzi i stosowania doręczeń elektronicznych.  

Tematyka szkolenia: założenia i skuteczność doręczeń elektronicznych, kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa, zmiany w przepisach KPA o doręczeniach, EPUAP a przepisy przejściowe.

Termin i miejsce szkolenia:  październik 2023 szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 14 września 2023 r. do 18 września 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 18, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Dodatkowa rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej                                                                                                   

Informujemy, że w terminie: od 18.08.2023 r. do 18.08.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Fundusze Europejskie – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele.”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy w zakresie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.  

Tematyka szkolenia: rozporządzenie dla polityki spójności na lata 2021-2027, cele polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027, zasady programowania nowej perspektywy 2021-2027.

Termin i miejsce szkolenia:  sierpień 2023 szkolenie stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 18 sierpnia 2023 r. do 18 sierpnia 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że w terminie: od 10.07.2023 r. do 10.07.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Zachowanie ciągłości systemów informatycznych – planowanie, dobre praktyki, dokumentacja”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie maksymalnie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu zachowania ciągłości działania systemów IT.

Tematyka szkolenia: planowanie zachowania ciągłości systemów, standardy planowania ciągłości, ciągłość działania i cyberbezpieczeństwo, aspekty ciągłości działania w bezpieczeństwie informacji, identyfikacja zagrożeń dla ciągłości działania, procedury odzyskiwania  po awarii, testowanie planów i bezpieczeństwa, monitorowanie i aktualizacja planów.

Termin i miejsce szkolenia:  lipiec 2023, szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 10.07. 2023 r. do 10.07.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy


 


 

Informujemy, że w terminie: od 03.07.2023 r. do 04.07.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Bezpieczeństwo sieci/testy penetracyjne”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 2 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu metod ochrony sieci przed zagrożeniami, technik prowadzenia testów penetracyjnych infrastruktury (wariant audytu bezpieczeństwa), narzędzi ułatwiających realizację testów bezpieczeństwa.

Tematyka szkolenia: Testy penetracyjne – jako metoda testowania bezpieczeństwa sieci. Przydatne metodologie i dokumentacje (OSSTMM, ISSAF, CIS, NIST, OWASP Testing Guide i inne). Przechwytywanie dowolnych pakietów, ich modyfikacja oraz retransmisja (oprogramowanie scapy).

Bezpieczeństwo sieci – Ethernet. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa protokołów działających pomiędzy switchami. Bezpieczeństwo warstwy 3 modelu OSI. Skanowanie portów TCP/UDP na wybranym serwerze. Firewalle. Bezpieczeństwo IPsec. Bezpieczeństwo protokołów routingu. Bezpieczeństwo web. Systemy klasy IPS (Intrusion Prevention System) oraz firewalle aplikacyjne. Ominięcie mechanizmu uwierzytelnienia w przykładowej aplikacji (wykorzystanie gdb, modyfikacja stosu)

Termin i miejsce szkolenia:  wrzesień – październik 2023, szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 03.07. 2023 r. do 05.07.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 23.05.2023 r. do 25.05.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „ESET Advanced Administration”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu najnowszych wersji technologii antywirusowej wraz z modułem centralnej administracji ESET PROTECT

Tematyka szkolenia: wdrożenie i konfiguracja serwera centralnego zarządzania ESET PROTECT w postaci maszyny wirtualnej, migracja agentów ESET Menagement Agent pomiędzy serwerami,  wdrożenie i konfiguracja usługi APACHE http Proxy, zaawansowane zarządzanie politykami.

Termin i miejsce szkolenia:  czerwiec - wrzesień 2023 szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 23 maja 2023 r. do 25 maja 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 23.05.2023 r. do 25.05.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „ESET Client&Network Security Administrator”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu najnowszych wersji technologii antywirusowej wraz z modułem centralnej administracji ESET PROTECT

Tematyka szkolenia: różnice pomiędzy ESET PROTECT i ESET PROTECT CLOUD, różnice pomiędzy EEA i EES, omówienie funkcji serwera ESET PROTECT, zarządzanie administratorami i ich uprawnieniami, zarządzanie aktualizacją, zapora osobista, moduł antyspamowy.

Termin i miejsce szkolenia:  czerwiec - wrzesień 2023 szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 23 maja 2023 r. do 25 maja 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 08.05.2023 r. do 10.05.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Audytowanie stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.1”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 2 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu tworzenia serwisów internetowych, audytowania stron internetowych

Tematyka szkolenia: omówienie standardu WCAG 2.1 wraz z dobrymi praktykami w tworzeniu stron www wg WCAG 2.1, podstawowe zasady użycia WAI-ARIA – role, właściwości i stany w praktyce, typowanie podstron do audytu, analiza ekspercka, warsztaty z audytowania stron wg standardu WCAG 2.1, raport z audytu.

Termin i miejsce szkolenia:  czerwiec - wrzesień 2023 szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 8 maja 2023 r. do 10 maja 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


                                                                                                

Informujemy, że w terminie: od 08.05.2023 r. do 10.05.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Wdrażanie utrzymywanie usług Active Directory”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 7 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu architektury, struktury obiektów i zasad zarządzania użytkownikami, zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnej konfiguracji i administracji usługami Microsoft Active Directory  

Tematyka szkolenia: architektura i zarzadzanie usługami AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell, integracja usług DNS Server i AD DS, instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny w oparciu o Windows Server 2019, migracja usług AD DS., monitorowanie, rozwiazywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS.

Termin i miejsce szkolenia:  wrzesień 2023 szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 8 maja 2023 r. do 10 maja 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 08.05.2023 r. do 10.05.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Maraton prawa zamówień publicznych – kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 8 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych, w tym najnowszych zmian w PZP  i jego najistotniejszych aspektach

Tematyka szkolenia: funkcjonalność Platformy e-zamówienia, przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy PZP, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie nowej ustawy PZP, dokumentowanie postepowania o udzielenie zamówienia, środki ochrony prawnej.

Termin i miejsce szkolenia:  czerwiec – sierpień 2023 szkolenie wyjazdowe 5-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 8 maja 2023 r. do 10 maja 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 04.05.2023 r. do 08.05.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Wynagrodzenia po zmianach w 2023 roku – podatki, składki, zasiłki, korekty, rozliczenia z ZUS i US”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 3 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu wynagrodzeń w 2023 roku, zmian podatkowych i ich wpływu na rozliczenia podatkowe i składkowe  

Tematyka szkolenia: zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r. i ich wpływ na rozliczenia, nowy PIT 2 i zasady jego składania, zasiłki macierzyński, opiekuńczy, zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków.

Termin i miejsce szkolenia:  czerwiec - sierpień 2023 szkolenie wyjazdowe 3-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 4 maja 2023 r. do 8 maja 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 13.04.2023 r. do 14.04.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Fundusze Europejskie – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele.”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 7 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy w zakresie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.  

Tematyka szkolenia: rozporządzenie dla polityki spójności na lata 2021-2027, cele polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027, zasady programowania nowej perspektywy 2021-2027.

Termin i miejsce szkolenia:  czerwiec - sierpień 2023 szkolenie stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 13 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 13.04.2023 r. do 14.04.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „FERS EFS PLUS dla uczelni wyższych. Nowy okres programowania UE na lata 2021-2027 – szanse i wyzwania”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 5 osób

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy w zakresie aplikowania o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych.  

Tematyka szkolenia: dokumenty programowe FERS EFS Plus, kwalifikowalność wydatków, wydatki niekwalifikowane, cross-financing w projektach FERS EFS Plus, zasady równościowe w projektach FERS EFS Plus.

Termin i miejsce szkolenia:  kwiecień 2023 szkolenie stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 13 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2023.html.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

    

Informujemy, że w terminie: od 31.03.2023 r. do 03.04.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2023”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 2 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu najnowszych zmian w przepisach ustawy o ZFŚS, w tym wysokości odpisów na Fundusz w 2023 roku

Tematyka szkolenia: niezbędne dokumenty związane z prowadzoną zakładową działalnością socjalną, zagadnienia związane z Funduszem, m.in. nieodpłatnych i częściowo płatnych świadczeń niepieniężnych, administrowaniem środkami Funduszu a odpowiedzialność wykroczeniowa oraz finansowa pracodawcy.

Termin i miejsce szkolenia:  kwiecień 2023 szkolenie otwarte stacjonarne

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 31 marca 2023 r. do 03 kwietnia 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 31.03.2023 r. do 03.04.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Doręczenia elektroniczne w uczelni publicznej”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 4 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu doręczeń elektronicznych w uczelni  

Tematyka szkolenia: zakres ustawy o doręczeniach elektronicznych, pojęcie korespondencji doręczanej elektronicznie na gruncie ustawy o doręczeniach elektronicznych, pojęcie i uprawnienia podmiotów publicznych.

Termin i miejsce szkolenia:  kwiecień – maj 2023 szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 31 marca 2023 r. do 03 kwietnia 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

   

Informujemy, że w terminie: od 31.03.2023 r. do 03.04.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Stosowanie przepisów KPA w uczelni z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych. Skreślenie z listy studentów”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 4 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu wydawania prawidłowych decyzji i rozstrzygnięć w sprawach studenckich  

Tematyka szkolenia: nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych, analiza wszystkich rodzajów rozstrzygnięć wydawanych w sprawach studenckich ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów.

Termin i miejsce szkolenia:  kwiecień 2023 szkolenie online

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 31 marca 2023 r. do 03 kwietnia 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 29.03.2023 r. do 30.03.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2023 roku, zmiany od 01 kwietnia 2023 roku”

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 2 osoby

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu zmian w podatkach VAT, CIT, PIT w 2023 roku  

Tematyka szkolenia: KSeF i faktury ustrukturyzowane, warunki utworzenia „Grupy VAT”, podatki dochodowe PIT, CIT – zmiany na 2023 rok.

Termin i miejsce szkolenia:  kwiecień 2023 szkolenie wyjazdowe 3-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 29 marca 2023 r. do 30 marca 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Dodatkowa rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej             

Informujemy, że w terminie: od 20.03.2023 r. do 22.03.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tematyka szkoleń

Wyjazd studyjny dobre praktyki w realizacji projektów – ok. 3 dni/grupę

Celem wizyty studyjnej do krajów UE jest nabycie i rozwinięcie umiejętności z zakresu pozyskiwania środków i funduszy zewnętrznych na działalność Uniwersytetu oraz wymiana wiedzy, doświadczenia oraz dobrych praktyk w zakresie szeroko pojętego rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym oraz lokalnym. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

Wyjazd na wizytę organizowany jest bezpośrednio przez zainteresowanych pracowników. Miejsce i termin wizyty należy uzgodnić i przedstawić do biura projektu w terminie do 30.04.2023 r. W przeciwnym razie decyzja o udzieleniu wsparcia w formie wizyty studyjnej zostanie anulowana. Wsparcie zostanie udzielone kolejnej osobie z listy rekrutacyjnej. Wizyta studyjna powinna się odbyć nie później niż do dnia 31.10.2023r.

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 20.03.2023 r. do 22.03.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt- biuro projektu: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 09.03.2023 r. do 10.03.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji językowych pracowników administracyjnych. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Szkolenie językowe poziom B1- 120 godz./gr.

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 09.03.2023 r. do 10.03.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 09.01.2023 r. do 16.01.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych, takich jak: zaawansowana obsługa programów Word i Excel, kompetencje językowe. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Szkolenie językowe poziom B1- 120 godz./gr.

-        Szkolenie językowe poziom B2 – 120 godz. /gr.

-        Zaawansowane funkcje edytorskie Word – 16 godz./gr.

-        Excel w praktyce –16 godz./gr

 

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 09 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                   

Informujemy, że w terminie od 21.12.2022 r. do 29.12.2022 r. ogłaszamy dodatkowy nabór składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji w zakresie realizacji projektów. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenie certyfikacyjne PRINCE2

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od
21 grudnia 2022 r. do 29 grudnia 2022 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2019.html ze zmianami

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że w terminie: od 17.05.2021 r. do 10.06.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych, takich jak: zarządzanie projektami i zespołem, realizacja projektów, zaawansowana obsługa programów Word i Excel, kompetencje językowe. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Szkolenie językowe poziom B1- 120 godz./gr.

-        Szkolenie językowe poziom B2 – 120 godz. /gr.

-        Zaawansowane funkcje edytorskie Word – 16 godz./gr.

-        Excel w praktyce –16 godz./gr

-        Szkolenie certyfikacyjne PRINCE2

-        Szkolenie przygotowujące do egzaminu Project Management Professional

-        Wyjazd studyjny (do krajów europejskich) dobre praktyki w realizacji projektów – ok.
3 dni/gr.

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 17 maja 2021 r. do 10 czerwca 2021 roku w formie elektronicznej, pod warunkiem iż dokument jest podpisany i przesłany w formie scanu (email: lucyna.dygas@ujk.edu.pl). Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2019.html

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że ogłaszamy dodatkowy nabór składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na szkolenie językowe poziom B1 – 120 godzin

Na szkolenie zrekrutowanych zostanie maksymalnie 5 osób

Cel: podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych, takich jak: zarządzanie projektami i zespołem, realizacja projektów, zaawansowana obsługa programów Word i Excel, kompetencje językowe. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 12 października 2021 r. do 13 października 2021 roku w godz. 8.00-9.00 do Lucyny Dygas, ul. Żeromskiego 5 pok. nr 16. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2019.html

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że w terminie od 21.12.2022 r. do 29.12.2022 r. ogłaszamy dodatkowy nabór składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji w zakresie realizacji projektów. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenie certyfikacyjne PRINCE2

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od
21 grudnia 2022 r. do 29 grudnia 2022 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2019.html ze zmianami

 

Pliki do pobrania:

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka