Kalendarz czynności wyborczych

 

 

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do organów jednoosobowych, kolegialnych oraz  wyborczych Uniwersytetu na kadencję 2012-2016

 

Lp.

Data

Czynność wyborcza

1.

20-27 luty 2012 roku do g.1200

Zgłoszenia kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

2.

27 luty 2012 roku

Ogłoszenie list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

3.

1 marca 2012 roku

Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

4.

Do 15 marca 2012 roku

Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach, studentów oraz doktorantów

5.

5 – 12 marca 2012 roku do g.1500

Zgłoszenia kandydatów na rektora 

6.

13 marca 2012 roku

Ogłoszenie listy kandydatów na rektora

7.

29 marca 2012 roku

Wybory rektora

 8.

3 kwietnia 2012 roku

Ogłoszenie listy kandydatów na prorektorów

9.

12 kwietnia 2012 roku

Wybory prorektorów

10.

Do 10 maja 2012 roku

Wybory dziekanów i prodziekanów

11.

14-21 maja 2012 roku do g. 1200

Zgłaszanie kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

12.

21 maja 2012 roku

Ogłoszenie list kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

13.

24 maja 2012 roku

Wybory do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

14.

Do 24 maja 2012 roku

Wybory do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach, studentów oraz doktorantów

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka