Stypendium dla osób niepełnosprawnych - wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2);
  2. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 2)
  3. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25).
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);

 

załącznik nr 2               wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

załącznik nr 2              oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 25             oświadczenie o numerze konta bankowego

Załącznik nr 26            oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka