Dostęp do plików konta

Dostęp do plików konta

Dostęp z sieci wewnętrznej UJK

Do łączenia się z kontem zalecamy program WinSCP.

Na koncie użytkownika znajdują się trzy katalogi: Maildir, pliki i public_html. Przeznaczenie tych katalogów opisane zostało w Najczęściej zadawanych pytaniach.

 • Konfiguracja musi spełniać następujące warunki:
 • Adres serwera: "172.20.202.248".
 • Protokół: "SFTP".
 • Numer portu: 22.
 • Nazwa użytkownika nie może zawierać dużych liter i polskich znaków diakrytycznych.

W przypadku łączenia się z poza sieci UJK konieczna jest instalacja klienta SSLVPN - FortiClient zgodnie z opisem poniżej.

Dostęp z sieci zewnętrznej

 

Aby uzyskać zdalny dostęp należy kliknąć powyższy odnośnik i zalogować się używając loginu i hasła identycznego jak dla sieci eduroam lub czasopism online:

 • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345* to numer ewidencyjny pracownika.
  * numer może składać się z różnej ilości cyfr
  Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
  • Pracownicy posiadający konto w systemie ERP - z danych swojego konta w systemie ERP.
  • Pozostali pracownicy - z paska odebranego w Dziale Płac osobiście.

Wszelkie problemy z logowaniem proszę zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numer 41 349 62 05

Po pomyślnym zalogowaniu widoczna będzie strona z odnośnikami do serwerów uczelnianych.

 Alternatywnie można również skorzystać z klienta SSLVPN - FortiClient i po jego instalacji i uruchomieniu łączyć się z serwerami bezpośrednio przez utworzony tunel SSLVPN z wykorzystaniem np. klienta SSH - putty

Potwierdzenie ustanowienia poprawnego połączenia oraz ilości otrzymanych i wysłanych danych

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka