Dostęp do czasopism online oraz zasobów wewnętrznych UJK

Z sieci wewnętrznej UJK należy korzystać z adresów bezpośrednio prowadzących do danego zasobu bez konieczności logowania się do Portalu zdalnego dostępu UJK:

 

Usługa zdalnego dostępu wykorzystywana jest do przeglądania czasopism online, naukowych baz danych, oraz stron internetowych Uniwersytetu, w tym serwisu BIP oraz programów studiów. Na stronach tych sprawdzany jest adres IP komputera użytkownika i ograniczany dostęp w przypadku łączenia się spoza sieci Uniwersytetu. Dokładny opis naukowych baz danych znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.

Przejdź do strony logowania https://sslvpn2.ujk.edu.pl/bazy

Aby uzyskać zdalny dostęp do stron internetowych przy wykorzystaniu mechanizmu "proxy SSLVPN" należy kliknąć powyższy odnośnik i zalogować się używając loginu i hasła identycznego jak dla sieci eduroam:

 • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345* to numer ewidencyjny pracownika.
  * numer może składać się z różnej ilości cyfr
  Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
  • Pracownicy posiadający konto w systemie ERP - z danych swojego konta w systemie ERP.
  • Pozostali pracownicy - z paska odebranego w Dziale Płac osobiście.
 • Student UJK: s123456@student.ujk.edu.pl, gdzie 123456* to numer albumu studenta.
  * numer może składać się z różnej ilości cyfr
 • Doktorant UJK: s123456@student.ujk.edu.pl, gdzie 123456* to numer albumu doktoranta.
  * numer może składać się z różnej ilości cyfr

 

Okno logowania się

Po pomyślnym zalogowaniu widoczna będzie lista stron internetowych, które można przeglądać posiadając publiczny adres IP Uniwersytetu.

lista stron internetowych dostępna po poprawnym zalogowaniu się

 

Problemy z dostępem do zawartości baz i czasopism online prosimy zgłaszać telefonicznie do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej pod numerem 48 41 349 71 77, problemy z logowaniem prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem: 48 41 349 62 05.

Alternatywnie można również skorzystać z klienta VPN "FortiClient VPN".
Opis instalacji (pkt. 1 - 4) i konfiguracji (pkt. 5) znajduje się w dalszej części strony.

* jeśli odnośnik nie działa postepuj wg. opisu poniżej

 

Pobieranie programu "FortiClient VPN" dla Windows i MacOS tutaj.

1. Po wejściu na w/w stronę należy kliknąć przycisk "Product Downloads"

zrzut ekranu strony internetowej z przyciskiem do pobrania programu

 

2. Następnie kliknąć FortiClient VPN only*
* pozostałe programy na liście wymagają posiadanie płatnej licencji

zrzut ekranu strony internetowej z niebieskim przyciskiem do pobrania programu Download for Windows

3. Wybrać system operacyjny i kliknąć "DOWNLOAD"

4. Pobrany program należy zainstalować zgodnie z poniższymi przykładami.

ekran z instalacji programu

ekran z instalacji programu - lokaliacja zapisu

ekran z instalacji programu - przycisk install

ekran z instalacji programu - przycisk finish

 

5. Po zainstalowaniu należy skonfigurować nowe połączenie SSL-VPN zgodnie z poniższą instrukcją.

 

konfiguracja połączenia - ekran powitalny

konfiguracja połączenia - ekran powitalny, konfiguracja połączenia

 

W wierszu "Remote Gateway" należy wpisać https://sslvpn2.ujk.edu.pl/bazy

Username to dane do logowania (takie same jak do eduroam i baz naukowych, czasopism online)

 

konfiguracja połączenia

Można ustawić program tak, aby zapamiętał dane do logowania (takie same jak do eduroam i baz naukowych, czasopism online).

 

6. Uruchomienie programu.

 

Uruchomienie programu

 

Po poprawnym połączeniu widoczny będzie status połączenia VPN Connected jak na poniższym screenie.

 

poprawne połączenie i status połączenia VPN Connected

 

Od chwili połączenia wszystkie dane użytkownika będą przesyłane przez tunel SSLVPN tj. będziemy identyfikowani jako komputer z wewnętrznej sieci UJK.

Poprawność połączenia można zweryfikować na stronach wyszukiwarki EBSCO lub IBUK libra.

 

zrzut ekranu z wyszukiwarki EBSCO

zrzut ekranu z wyszukiwarki EBSCO

zrzut ekranu z IBUK libra

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka