WinSCP

Na koncie użytkownika znajdują się trzy katalogi: Maildir, pliki i public_html. Przeznaczenie tych katalogów opisane zostało w "Najczęściej zadawanych pytaniach".

1. Wybierz opcję "Sessions". W polu "Host name" wpisz adres serwera - "ujk.edu.pl". Numer portu powinien być równy 22. W polu "User name" wpisz swój identyfikator użytkownika. Pole "Protocol" ustaw na "SFTP". Zapis hasła na stałe pozostaje w gestii użytkownika.

Uwaga: Nazwa użytkownika nie może zawierać dużych liter i polskich znaków diakrytycznych.

2. Kliknij na przycisk "Save..." i wpisz nazwę połączenia. Wybór nazwy połączenia pozostaje w gestii użytkownika.

3. Aby zainicjować połączenie kliknij dwa razy na zapisanym połączeniu lub wybierz to połączenie i kliknij na przycisk "Login".

4. Podczas pierwszej próby połączenia z serwerem zostanie wyświetlone okno wyświetlające odcisk (fingerprint) serwera. Po kliknięciu na przycisk "Yes" odcisk zostanie zapisany lokalnie w programie i okno nie będzie się już wyświetlać podczas kolejnych połączeń z serwerem.

5. Wpisz swoje hasło. Okno to nie pojawi się w przypadku, gdy zapisano hasło na stałe.

6. W lewym panelu znajduje się struktura plików lokalnego komputera użytkownika. W prawym panelu znajduje się struktura plików na serwerze. Operacji na plikach dokonuje się podobnie do menedżerów plików typu Total Commander, Servant Salamander, itp.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka