WinSCP

WinSCP

Na koncie użytkownika znajdują się trzy katalogi: Maildir, pliki i public_html. Przeznaczenie tych katalogów opisane zostało w "Najczęściej zadawanych pytaniach".

1. Wybierz opcję "Nowe połączenie".
Pole "Protokół pliku" ustaw na "SFTP".
W polu "Nazwa hosta" wpisz adres serwera - "ujk.edu.pl".
Numer portu powinien być równy 22.
W polu "Nazwa użytkownika" wpisz swój identyfikator użytkownika.
Zapis hasła na stałe pozostaje w gestii użytkownika.

Uwaga: Nazwa użytkownika nie może zawierać dużych liter i polskich znaków diakrytycznych.

2. Kliknij na przycisk "Zapisz ..." i wpisz nazwę połączenia. Wybór nazwy połączenia pozostaje w gestii użytkownika.

3. Aby zainicjować połączenie kliknij dwa razy na zapisanym połączeniu lub wybierz to połączenie i kliknij na przycisk "Logowanie".

4. Podczas pierwszej próby połączenia z serwerem zostanie wyświetlone okno wyświetlające odcisk (fingerprint) serwera. Po kliknięciu na przycisk "Tak" odcisk zostanie zapisany lokalnie w programie i okno nie będzie się już wyświetlać podczas kolejnych połączeń z serwerem.

5. Wpisz swoje hasło. Okno to nie pojawi się w przypadku, gdy zapisano hasło na stałe.

6. W lewym panelu znajduje się struktura plików lokalnego komputera użytkownika. W prawym panelu znajduje się struktura plików na serwerze. Operacji na plikach dokonuje się podobnie do menedżerów plików typu Total Commander, Servant Salamander, itp.

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka