Zasady kwaterowania i przebywania w domach studenta

 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji o przyznaniu miejsca w domu studenta. W trakcie procesu kwaterowania nie ma możliwości dokonywania zamiany miejsc.

Rezygnacja z miejsca w domu studenta

Osoba, która zrezygnuje z przyznanego miejsca, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować pracowników Sekcji Obsługi Domów Studenta telefonicznie, nr tel. 41 349 73 52, 41 349 73 57,
41 349 73 63 lub mailowo: domy.studenta@ujk.edu.pl.

Termin i godzina kwaterowania

Kwaterowanie odbywa się w godzinach pracy pracowników administracji domów studenta tj. od 7.00 do 15.30.

Procedura kwaterowania

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenta zgłasza się do recepcji domu studenta, w którym otrzymała miejsce, w celu dokonania zakwaterowania. W trakcie zakwaterowania student lub doktorant jest zobowiązany przedłożyć podpisane przez siebie oświadczenie, potwierdzające m.in. że:

  • zapoznał się z Regulaminem Domów Studenta UJK;
  • zobowiązuje się do terminowego wnoszenia odpłatności za zajmowane miejsce w domu studenta;
  • zobowiązuje się do terminowego wniesienia kaucji;

Po złożeniu oświadczenia osoba, która otrzymała miejsce w domu studenta UJK, otrzymuje w recepcji domu studenta klucz do pokoju.

Zasady korzystania z domów studenta

Pracownicy administracyjni domów studenta, pracownicy recepcji informują studentów o obowiązujących zasadach sanitarnych

Mieszkańcy domów studenta mają zapewnione środki do dezynfekcji (dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone przy wejściu do budynku).

W każdym domu studenta wyznaczone jest pomieszczenie jako miejsce izolacji.

Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów bądź kontaktu z osobą zakażoną

Jeśli mieszkaniec domu studenta:

  • zauważy u siebie niepokojące objawy (gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni),

powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady

Zasady pobytu w izolatce

Mieszkaniec domu studenta przebywający w izolatce lub poddany izolacji samodzielnie odpowiada za własne wyżywienie (wskazane jest zamawianie posiłków oraz zakupów z dowozem) i ponosi jego koszty.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, zasady funkcjonowania domów studenta mogą ulec zmianie w trakcie roku akademickiego.

W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń właściwych organów państwowych przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka