Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/top/site/webujk/html-ssl/CPiB_na_start.php on line 25
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK na start!
2013-10-03

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK na start!

17 października nastąpi otwarcie nowego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK stanowiącego część kompleksu Campusu Uniwersyteckiego. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na to wydarzenie...

To, że droga do rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów wiedzie przez prężnie działające ośrodki akademickie, nie budzi żadnych wątpliwości. Podobnie jest z regionem świętokrzyskim, gdzie funkcję animatora przeobrażeń pełni Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uniwersytet posiada i wciąż rozszerza współpracę z innymi podmiotami gospodarki regionalnej. Jako największa uczelnia w regionie dokłada starań, aby kształcić kadrę dla potrzeb rozwijającego się województwa świętokrzyskiego. Kolejnym etapem budowania potencjału akademickiego będzie otwarcie 17 października Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, stanowiącego część kompleksu Campusu Uniwersyteckiego. – Uniwersytet to instytucja, która powinna przyciągać utalentowanych ludzi, zarówno kadrę naukową, jak i studentów, a w konsekwencji zachęcać przedsiębiorstwa do współpracy z Uczelnią. W ten sposób uruchamiany będzie mechanizm samonapędzającego się rozwoju województwa świętokrzyskiego - mówi dr Anna Dybała, Prodziekan ds. Ogólnych i Finansowych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, współodpowiedzialna za realizację projektu stworzenia nowego Centrum. Dotychczas Uniwersytet współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i innymi podmiotami pożytku publicznego nie dysponował odpowiednim zapleczem do organizacji spotkań, seminariów, konferencji naukowych i zajęć praktycznych na własnym terenie. Funkcję tę ma pełnić właśnie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, zlokalizowane bezpośrednio w ramach Wydziału Zarządzania i Administracji. – Liczymy, że powołanie go do życia przyczyni się do wzmocnienia pozycji Uniwersytetu jako inicjatora i animatora pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych naszego regionu – dodaje dr Anna Dybała. W skład struktury nowego Centrum wchodzić będą m. in.: Akademicki Preinkubator Przedsiębiorczości i Centrum Edukacji i Monitoringu Polityki Integracyjnej, które świadczyć będą doradztwo dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu oraz zajmą się wypracowaniem powiązań kooperacyjnych z gospodarką, a także Akademickie Biuro Karier, Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Kadr dla Gospodarki oraz jednostki instytutowe Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, zajmujące się badaniem rozwoju regionu i współpracy z gospodarką. W dwupiętrowym, w pełni wyposażonym, nowoczesnym budynku Centrum, którego powierzchnia użytkowa wynosi 1900 m2, mieścić się będzie 15 pomieszczeń dla zakładów naukowych, 5 pomieszczeń dla jednostek wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz aula wykładowo-konferencyjna, 5 sal wykładowych i 2 sale komputerowe. To nowoczesne Centrum od 17 października br. zacznie tętnić nowym życiem.Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka