Akty normatywne i prawne

 

Zarządzenie Nr 110/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_110_2019.html

Zarządzenie Nr 92/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zasad realizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
https://dn.ujk.edu.pl/projekty/Zarzadzenie0922015.pdf

Zarządzenie nr 92/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 września 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 83/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_92_2022.html

Zarządzenie nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zasad organizowania i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_42_2023.html

Zarządzenie nr 77/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 maja 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 101/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie kosztów pośrednich przy realizacji prac naukowo-badawczych i innych
https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_77_2023.html

Zarządzenie nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady finansowania badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej ze środków UJK
https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_61_2021.html

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka