UJK dla rozwoju biznesu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Nazwa zadania:
UJK dla rozwoju biznesu

Dofinansowanie:
669 815,00 zł

Całkowita wartość:
669 815,00 zł

Opis zadania: 
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie zasięgu współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z otoczeniem gospodarczym.

Zaplanowane działania mają na celu wzmocnienie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym poprzez realizację innowacyjnych projektów na rzecz i we współpracy
z przedsiębiorcami. Współpraca naukowców z przedstawicielami biznesu pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań. Projekty do realizacji wybrane będą
w drodze konkursu, a premiowane będą rozwiązania mające zastosowanie w większej ilości przedsiębiorstw oraz te, o większej skali innowacyjności w rozumieniu zasięgu terytorialnego. Realizacja działania wpłynie na rozwój biznesu i innowacji poprzez realizację prac naukowych.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano działania związane z podnoszeniem kompetencji kadry i działania marketingowe promujące UJK jako jednostkę badawczą.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka