Świętokrzyski KOMPAS wiedzy

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

 

Nazwa zadania:
Świętokrzyski KOMPAS wiedzy

Dofinansowanie:
359 898,10 zł

Całkowita wartość:
359 898,10 zł

Opis zadania:
Cel projektu: budowanie efektywnej współpracy i kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego nauki poprzez nawiązywanie i utrwalanie kontaktów pomiędzy uczelnią a podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni (jednostki samorządu terytorialnego, środowiska biznesu województwa Świętokrzyskiego) oraz prowadzenie pionierskich prac badawczych (frontier research, z pogranicza ekologii, ekonomii i polityk publicznych) kluczowych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka