Rok akademicki 2021/2022

 

Studia stacjonarne

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach prowadzonych w języku innym niż język polski

* dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

* dla studentów kontynuujących kształcenie w roku akademickim 2021/2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie odpłatności opublikowanymi na stronie UJK 

 

Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

Wartość kwotowa punktu ECTS

 

Studia niestacjonarne

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 

* dla studentów kontynuujących kształcenie w roku akademickim 2021/2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie odpłatności opublikowanymi na stronie UJK

 

Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

Wartość kwotowa punktu ECTS

 

Cudzoziemcy

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach prowadzonych w języku innym niż język polski

* dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

* dla studentów kontynuujących kształcenie w roku akademickim 2021/2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie odpłatności opublikowanymi na stronie UJK

 

Opłaty pobierane od cudzoziemców

* dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

* dla studentów kontynuujących kształcenie w roku akademickim 2021/2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie odpłatności opublikowanymi na stronie UJK 

 

Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

Wartość kwotowa punktu ECTS

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka