Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021

 
Studia stacjonarne
Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach prowadzonych w języku innym niż język polski
 
 
Studia niestacjonarne
Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych
 
 
Cudzoziemcy
Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach prowadzonych w języku innym niż język polski
 
Opłaty pobierane od cudzoziemców
 
 
 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka