Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017

  • Stacjonarne: wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych z modułu ogólnouczelnianego
    zobacz
  • Niestacjonarne: wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2016/2017
    zobacz
  • Cudzoziemcy: wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich
    zobacz
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka