Sieć przewodowa – Captive Portal

Sieć przewodowa – Captive Portal

Dostęp do Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest możliwy dopiero po zalogowaniu się poprzez stronę: http://portal.ujk.edu.pl

Login taki sam jak w dostępie do usługi Eduroam tj.:

Nazwa użytkownika jest w postaci:

Hasło, takie samo jak w dostępie do usługi Eduroam.

Zmiana hasła jest możliwa na stronie http://eduroam.ujk.edu.pl/password. Zmiana hasła spowoduje również zmianę hasła do usługi Eduroam (!).

Po zakończeniu korzystania z Internetu należy się wylogować poprzez naciśnięcie przycisku "Wyloguj".

Wylogowanie jest szczególnie ważne w przypadku pracy przy komputerach współdzielonych.

Adres strony do wylogowania: http://portal.ujk.edu.pl

1. Czas trwania sesji:

  • Studenci 2h;
  • Pracownicy 8h.

2. Dostęp do poczty i strony UJK bez logowania.

  • Strona UJK jest dostępna (treści "zewnętrzne" zostaną zablokowane)
  • Poczta UJK jest dostępna bez konieczności logowania się do portalu.

3. Aktualizacja systemów operacyjnych.

  • Aktualizacja jest możliwa bez konieczności logowania się do Portalu.

 

W przypadku problemów i dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z lokalnymi informatykami.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka