Ubezpieczenia NNW i OC

Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Zawarcie ubezpieczenia NNW i OC

 

Ubezpieczenia NNW – suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN

Okres ubezpieczenia od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Aby zakupić ubezpieczenie NNW:

 

1. POLISA seria EDU-A/P NR 101025 - Dla studentów Collegium Medicum oraz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia:

Zrób przelew w wysokości 11,00 PLN na konto InterRisk nr 57 1240 6960 7170 0012 5010 1025

 

2. POLISA seria EDU-A/P NR 101026 - Dla studentów z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu (innych niż w/w):

Zrób przelew w wysokości 10,00 PLN na konto InterRisk nr 30 1240 6960 7170 0012 5010 1026

 

WAŻNE: InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego

 

Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia 50 000,00 PLN

Okres ubezpieczenia od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Aby zakupić ubezpieczenie OC:

POLISA seria K nr 27004470 – dotyczy wszystkich studentów

Zrób przelew składki 6,00 PLN na konto InterRisk nr:  02 1240 6960 7170 0800 2700 4470

 

WAŻNE: InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego

 

Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

 

Kontakt: Agnieszka Warchoł, Tel. kom. 506 418 697

 

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC

Certyfikat NNW dla studentów CM i WSP (Fizyka techniczna i Fizyka II stopnia)

Certyfikat NNW dla studentów pozostałych wydziałów

Zakres ubezpieczenia 2022 – dla Collegium Medicum i Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kier. Fizyka techniczna i Fizyka II stopnia

Zakres ubezpieczenia 2022 – dla pozostałych wydziałów

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka