Ubezpieczenia NNW i OC

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 45 000,00 PLN

Aby zakupić ubezpieczenie NNW:

1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

a) Dla WSZYSTKICH studentów, doktorantów – podaj numer: 2my85

         (składka 50,00 PLN)

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami


Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia 50 000,00 PLN


Aby zakupić ubezpieczenie:

 1. Zrób przelew składki 30,00 PLN na konto InterRisk nr: 

  29 1240 6960 7170 0800 2700 6700

  WAŻNE: InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane osobowe umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr PESEL Ubezpieczonego

 2. Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

   

   

   

Kontakt: Katarzyna Witczak, Tel. kom. 604 574 221

Pliki do pobrania:

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS 2023

Zakres ubezpieczenia 2023

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka