Program

XXVI Konferencja Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
20-21 kwietnia 2017 r. 
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach 
prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

 

Komitet Naukowy Konferencji:                
Przewodniczący: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Wiceprzewodniczący: dr Tomasz Łączek
Sekretarz: dr Joanna Rogalska, dr Marcin Szplit, dr Artur Zieliński
 

Członek:
dr Marek Stachurski

 

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: dr Janusz Krywult, dr Michał Stachura

Wiceprzewodniczący: mgr Marzena Sochacka, mgr Anna Tłuszcz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: mgr Marcin Walczak

 

Członkowie:
lic. Mateusz Pawlusiński
Paweł Kwiecień

 

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej

 

 

P r o g r a m
XXVI Konferencji
Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
20-21 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r. – czwartek
8.30 - 9.00
Rejestracja uczestników – hol główny budynku G Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK, Kielce, ul. Świętokrzyska 15
9.00 - 10.00
Otwarcie XXVI Konferencji Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko” – Aula B-2, budynek G
10.00 - 12.00
Obrady w sekcjach – Aula B-2 oraz B-5, budynek G
12.00 -12.30
Przerwa kawowa, lunch
12.30 - 15.00
Obrady w sekcjach

21 kwietnia 2017 r. – piątek
9.00 - 10.00
Rejestracja uczestników – hol główny budynku G Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK, Kielce, ul. Świętokrzyska 15
10.00 - 11.00
Obrady w sekcjach – Aula B-2 oraz B-5, budynek G
11.00 - 11.30
Przerwa kawowa, lunch
11.30 - 14.00
Obrady w sekcjach
14.00 - 15.00
Sesja posterowa – Aula B-2
15.00 - 16.00
Przerwa
16.00 - 17.00
Podsumowanie XXVI Konferencji Studenckich Kół Naukowych
Wręczenie nagród – Aula B-2
17.00 - 18.00
Uroczysta kolacja – hol główny

 

Szczegółowy program - zobacz
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka