XXVIII Konferencja SKN Człowiek i jego środowisko

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

 

 
Komunikat
Zapraszamy do uczestnictwa w interdyscyplinarnej XXVIII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach 
prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i integracja studenckiego środowiska naukowego.

Konferencja odbędzie się w Kielcach w terminie 11-12 kwietnia 2019 r.

 

Komitet Honorowy:
dr Marek Stachurski
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, Prorektor ds. studenckich i kształcenia 

 

Komitet Naukowy:
Przewodniczący: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Wiceprzewodniczący: dr Marcin Szplit
Sekretarz: dr Janusz Krywult, mgr Marcin Walczak


Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: dr Tomasz Łączek, dr Artur Zieliński

Wiceprzewodniczący: mgr Marzena Sochacka, mgr Anna Tłuszcz
Sekretarz: dr Joanna Rogalska

Członkowie: Paweł Kwiecień, Mateusz Pawlusiński

 


 

 Informacja o warunkach uczestnictwa

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 lutego 2019 r.

Zgłoszenie uczestnictwa (załącznik 1 lub 2)  wraz z dołączonymi oświadczeniami  (załącznik  3), wydruk tekstu referatu (według wzoru i zgodnie z wymogami redakcyjnymi – załącznik nr 4), opinię opiekuna naukowego pracy (załącznik nr 5) oraz  dowód wpłaty za udział w konferencji należy złożyć w Ośrodku Nauki i Kultury Studenckiej UJK w Kielcach przy ul. Śląskiej 15, pok. nr 8.

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/xxviii_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

            Osoby referujące będą miały do dyspozycji tablice i rzutniki multimedialne, zaś prezentujące  postery powinny umieścić plakat autorski w przygotowanym przez Organizatora miejscu przed rozpoczęciem konferencji. Prace niespełniające wymogów, zawartych w załącznikach, nie będą przyjęte do zaprezentowania podczas konferencji.

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

            Organizator wprowadza limit 5 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego Studenckiego Koła Naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.

Koszt uczestnictwa w konferencji został przedstawiony w tabeli. Obejmuje on materiały konferencyjne, serwis kawowy i przekąski, uroczysty bankiet. 

W przypadku nieprzybycia na konferencję wpłata nie podlega zwrotowi.

 

 

Opłata konferencyjna

bez publikacji

Opłata konferencyjna

z publikacją

Student UJK w Kielcach

50 zł

80 zł

Student z innej uczelni

100 zł

130 zł

Opiekunowie

 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Millenium Bank

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

do dnia 15 lutego 2019 r.

 

Przelew z tytułu opłaty konferencyjnej w  treści winien zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji:  XXVIII KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

Noclegi: Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonać w Domach Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Śląskiej 15 w Kielcach pod numerami tel.: 041-349-73-56, 041-349-73-59.

 


 

Informacja o konkursie w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

  1. Podczas konferencji zostaną wyłonieni autorzy najlepszych prezentacji. 
  2. Regulamin konkursu oraz skład Komisji znajduje się na stronie: 
    http://www.ujk.edu.pl/xxviii_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

 

Informacja o możliwości złożenia pracy do redakcji w czasopiśmie
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”
 

  1. W przypadku osób publikujących po raz pierwszy warunkiem opublikowania pracy  jest utworzenie   do dnia 15. 02. 2019 r. własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/, następnie umieszczenie pliku z artykułem, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów.  Skrócona instrukcja znajduje się na stronie.
  2. Konieczne jest naniesienie wszystkich zmian i poprawek  zawartych w recenzji. Decyzja, dotycząca  publikacji artykułu, podejmowana jest  przez Recenzentów oraz Radę Naukową czasopisma.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Konferencji:

mgr Marzena Sochacka
Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej UJK
E-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl
Telefon: (41) 349-78-95 (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100-1500)

 


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka