Platforma e-learningowa UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego umożliwia prowadzenie zajęć w formie e-learningowej nauczycielom akademickim, którzy dotychczas nie posiadali konta na platformie e-learningowej UJK: https://platforma.ujk.edu.pl.

Osoby, które deklarują chęć korzystania z platformy powinny zgłosić ten fakt do:

  • zastępcy dyrektora ds. kształcenia,
  • zastępcy kierownika katedry ds. kształcenia,
  • kierownikowi studiów podyplomowych,
  • kierownikowi kursu dokształcającego.

Konta na platformie e-learningowej są zakładane przez informatyków wydziałowych. Po pierwszym zalogowaniu na platformie, należy skorzystać z materiałów szkoleniowych i filmów instruktażowych dla użytkowników platformy.

Prowadzący zajęcia, którzy dotychczas wykorzystywali platformę e-learningową UJK, powinni realizować zajęcia dydaktyczne za jej pośrednictwem.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka