Przetarg pisemny dotyczący sprzedaży używanych urządzeń do mikrofilmowania

Przetarg pisemny dotyczący sprzedaży używanych urządzeń do mikrofilmowania

Informacja o przetargu pisemnym dotyczącym sprzedaży używanych urządzeń do mikrofilmowania

 

Siedziba oferującego sprzedaż przedmiotu:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Miejsce i termin przetargu:

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce, 16 lutego 2024 r.

 Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane urządzenia, termin i czas tych czynności:

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach, ul. Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce, dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.30 po uprzednim telefonicznym ustaleniu ww. tel. (41) 349 71 62 (63)

Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych:

 

L.p. 

Nazwa urządzenia 

Typ 

Oznaczenie 

producenta 

Numer seryjny 

Numer inwentarzowy 

1. 

Konwerter 

OP500 

HX-4646.02 

57559

UJK/S/0007821/2013 

2. 

Sprężarka konwertera 

Planet-Air 

L-S20-4 

000879060

UJK/S/0007821/2013 

3. 

Stacja robocza 

Precision 

T7500 

HB1WZ4J

UJK/S/0007821/2013 

4. 

Przepływowa wywoływarka mikrofilmów 

FP505 

9520/120 

1118

UJK/S/0007820/2013 

5. 

Przewijarka mikrofilmów 

OE340 

HX-3732 

  54320

UJK/S/0007819/2013 

 

Zgodnie z dokumentacją, urządzenia zainstalowane zostały w 2013 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Urządzenia  wykorzystywane były w niewielkim stopniu.

 

Zestaw konwertera  Zeutschel OP 500 (pozycje 1-3)

W skład zestawu wchodzą urządzenia wymienione na pozycjach od 1. do 3, tj.: 

 • konwerter Zeutschel OP 500 
 • sprężarka Planet-Air Silver-Line L-S20-4 
 • stacja robocza Dell Precision T7500 

 

Konwerter Zeutschel OP 500 to urządzenie przeznaczone do konwersji cyfrowych plików na taśmę mikrofilmową 35mm.   
Cechy: 

 • maksymalna rozdzielczość optyczna – 81 Mpx 
 • szeroki zakres narzędzi przetwarzania obrazu 
 • długość filmu do 600 m 
 • rolki filmowe 16 i 35 mm 
 • automatyczne dołączanie meta danych  
 • obsługiwanie wszystkich standardowych formatów plików (TIFF, JPEG, JP2, PDF itp.) 
 • system zarządzania kolorem zgodny ze standardami ICC 
 • szybkość produkcji do 1200 obrazów na godzinę 
 • jakość kolorów 36 bit (RGB) 

 

Sprężarka olejowa Planet-Air Silver-Line L-S20-4: 

 • sprężarka olejowa  
 • moc 0,13 KW  
 • maksymalne ciśnienie do 8 bar  
 • waga 16 kg  

 

Stacja robocza Dell Precision T7500 

 • Precision WorkStation T7500 
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5630 @ 2.53GHz 
 • 12 GB ram (6X 2 GiB 2GB DDR3 1333 MHz 80CE80B380CE) 
 • NVIDIA Quadro 2000 

 

STOPIEŃ ZUŻYCIA (poz. 1-3):

W przypadku konwertera Zeutschel OP 500 wymianie musi zostać poddany cały układ napędowy przesuwu mikrofilmu ze względu na skruszenie gumowych rolek napędowych. Dokonać należy sprawdzenia układu naświetlenia, wraz z wewnętrznym monitorem konwertera.

 

W przypadku sprężarki olejowej konwertera Planet-Air Silver-Line L-S20-4 – brak jest odpowiedniej ilości oleju i nie można dokonać uruchomienia urządzenia.

 

Stacja robocza Dell Precision T7500 – w pełni sprawna, wraz z donglem HX-4831; #4463 OP500 1.0

 

 Przepływowa wywoływarka - Microform FP 505 (pozycja 4)  

Urządzenie służące do wywoływania mikrofilmów w procesie głębokiego zbiornika. Cechy urządzenia: 

 • obsługa mikrofilmów 16mm i 35mm 
 • kompatybilna z mikrofilmami perforowanymi i nieperforowanymi 
 • długość filmu do 66m 
 • obsługiwane grubości filmu: 0,06mm; 0,10mm; 0,13mm 
 • Prędkość transportu od 0,5 m/min do 4 m/min 
 • Prędkość regulowana w krokach co 0,5 m 
 • Temperatura wywoływacza od 24°C do 39°C 
 • temperatura regulowana w krokach co 1°C, 
 • Kontrola filmu Podświetlany obszar w wylocie filmu 
 • Szafka dolna z wanną czyszczącą 
 • Szafka dolna z jednostką regeneracji 
 • Zużycie wody 1,5 - 3,0 l/min, regulowane 

 

STOPIEŃ ZUŻYCIA (poz. 4):

W przypadku wywoływarki Microform FP 505 bezwzględnie należy sprawdzić
(i ewentualnie zakupić i wymienić) zębatki tzw. raków, system grzałek (z dużym prawdopodobieństwem ich wymiana) oraz system wywołania i płukania mikrofilmów. Niezbędne będzie zakup nowego oprogramowania sterującego.

Nie można dokonać uruchomienia urządzenia, ze względu na brak podłączenia do

systemu wodnego, bez wymaganej konserwacji.

Przewijarka mikrofilmów OE340 (pozycja 5)

Uniwersalny inspektor do kontroli mikrofilmów. Cechy urządzenia: 

 • przewijanie zmotoryzowane 
 • obsługa mikrofilmów 16mm i 35mm 
 • duży obszar podglądu (290x200mm) 
 • dwukrotne powiększenie obrazu z kontrolowanego nośnika 

 

STOPIEŃ ZUŻYCIA (poz. 5):

Przewijarka mikrofilmów OE340 – urządzenie sprawne.

Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium:

cena wywoławcza: 40 100 zł brutto,

wadium 4 000 zł.

Sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie: wadium składa się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu 91 1160 2202 0000 0005 5502 9965 (Millenium Bank) nie później niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert.

Miejsce, termin i tryb składania ofert pisemnych oraz zakres związania ofertą:

Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. nr 2.21 (sekretariat).

Oferta winna być złożona do dnia 16 lutego 2024 r. do godziny 10.00.

Oferta winna obejmować oświadczenie o związaniu ofertą do 30 dni włącznie od dnia otwarcia ofert, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Na kopercie ze składaną ofertą prosimy o dopisek: SPRZEDAŻ: URZĄDZENIA DO MIKROFILMOWANIA

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 16 lutego 2024 r. o godzinie 14:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 19,
25-406 Kielce.

W przypadku sytuacji w której  uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, Sprzedający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ma prawo swobodnego wyboru jednej z ofert lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi uczestnikami, zarządzając dogrywkę cenową. W przypadku dogrywki cenowej Sprzedający wezwie firmy, które zaoferowały taką samą cenę, do złożenia w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, ofert dodatkowych. Oferta najkorzystniejsza, czyli zawierająca najwyższą cenę spośród wszystkich zaoferowanych,  zostanie wybrana.

Zastrzega się, iż wadium przepada na rzecz Uniwersytetu, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zrezygnuje z zawarcia umowy/zakupu lub nie zawrze umowy w terminie związania ofertą.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu i niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie sprzedającego, zaoferowanej ceny nabycia, chyba że prowadzący przetarg wyznaczy inny termin. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Koszty odbioru (m.in. przeniesienie, transport) zakupionego przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia, odpowiednio:

 1. odwołania przetargu,
 2. zamknięcia przetargu,
 3. unieważnienia przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego. Zwrot wadium następuje w wartości nominalnej (bez potrąceń i bez dodawania odsetek).

Pliki do pobrania

formularz ofertowy – załącznik nr 1

wzór umowy - załącznik nr 2

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka