Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium REKTORA

 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 3);
  2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów (załącznik nr 3a)
  3. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5)
  4. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).
  5. Zasady przeliczania ocen (załącznik nr 27).
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 30);

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka