Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2018 roku do czerwca 2019 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2018 r.)

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Kwota minimalnego stypendium rektora wynosi 600  zł,

Kwota maksymalnego stypendium rektora wynosi  1450 zł

     

Stypendium I-go stopnia

         3 pkt.

Stypendium II-go stopnia

         2 pkt.

Stypendium III-go stopnia

         1 pkt.

 

Za sumę punktów z poszczególnych stopni  przyznaje się następujące kwoty stypendium:

 

Liczba punktów

Kwota stypendium

1 pkt.

600

2 pkt.

750

3 pkt.

900

4  pkt.

1000

5 pkt.

1100

6 pkt.

1150

7 pkt.

1200

8 pkt.

1250

9 pkt.

1300

                    10 pkt.

1350

                    11 pkt.

1400

                    12 pkt.

1450

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   10 września 2018 roku

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka