Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2019 roku do czerwca 2020 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2019 r.)

 

STYPENDIUM REKTORA

 

Stypendium rektora dla studentów:     

liczba punktów

rodzaj stypendium

Kwota stypendium

10 i powyżej

I stopień

1 400,00 zł

4 – 9 pkt.

II stopień

1 200,00 zł

1 – 3 pkt.

III stopień

1 000,00 zł

 

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatem olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1400 zł

 

Stypendium rektora dla doktorantów - 1400 zł

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   11 września 2019 roku

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka