Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2017 roku do czerwca 2018 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017 r.)

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Kwota minimalnego stypendium rektora wynosi   500 zł

Kwota maksymalnego stypendium rektora wynosi  1350 zł

     

Stypendium I-go stopnia

3 pkt.

Stypendium II-go stopnia

2 pkt.

Stypendium III-go stopnia

1 pkt.

 

Za sumę punktów z poszczególnych stopni  przyznaje się następujące kwoty stypendium:

Liczba punktów

Kwota stypendium

1 pkt.

500 zł

2 pkt.

650 zł

3 pkt.

800 zł

4  pkt.

900 zł

5 pkt.

1000 zł

6 pkt.

1050 zł

7 pkt.

1100 zł

8 pkt.

1150 zł

9 pkt.

1200 zł

10 pkt.

1250 zł

11 pkt.

1300 zł

12 pkt.

1350 zł

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 14 września 2017 roku

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium w wyższej wysokości jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka