Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2017/2018

 

Student winien przedstawić swoją kandydaturę wraz z dokumentami
potwierdzającymi wybitne osiągnięcia oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej urzędu
obsługującego danego ministra do dziekana właściwego wydziału. Za
pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej wniosek
zostanie przekazany rektorowi uczelni. Ostateczny termin złożenia dokumentów
upływa z dniem 01.09.2017 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z dziekanatów do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2017 r.

 

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 

Pobierz informacje - załącznik nr 1

 

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów

Pobierz wskazówki - załącznik nr 2

 

Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra

Pobierz wzór - załącznik nr 3 

 

Pobierz wniosek (aktywny formularz)

Pobierz wniosek - załącznik nr 4

 

Pobierz wniosek (korespondencja seryjna )

Pobierz wniosek - załącznik nr 5

 

Przekierowanie na stronę ministerstwa

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla
studentów regulują przepisy:

*    art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842,
z późn. zm.),
*     <http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1050/1> rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.
<http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1050/1> w sprawie stypendiów ministra
za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka