Dostęp do czasopism online oraz zasobów wewnętrznych UJK

Dostęp z sieci wewnętrznej UJK  

Z sieci wewnętrznej UJK należy korzystać z adresów bezpośrednio prowadzących do danego zasobu bez konieczności logowania się do Portalu zdalnego dostępu UJK:

Dostęp z sieci zewnętrznej
(z wyłączeniem dostępu do bazy Ebsco, Wiley-Blackwell oraz ClinicalKey - patrz niżej)

Usługa zdalnego dostępu wykorzystywana jest do przeglądania czasopism online, naukowych baz danych, oraz stron internetowych Uniwersytetu, w tym serwisu BIP oraz programów studiów. Na stronach tych sprawdzany jest adres IP komputera użytkownika i ograniczany dostęp w przypadku łączenia się spoza sieci Uniwersytetu. Dokładny opis naukowych baz danych znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.

Przejdź do strony logowania https://sslvpn2.ujk.edu.pl/bazy

 

Aby uzyskać zdalny dostęp do stron internetowych należy kliknąć powyższy odnośnik i zalogować się używając loginu i hasła identycznego jak dla sieci eduroam:

 • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345* to numer ewidencyjny pracownika.
  * numer może składać się z różnej ilości cyfr
  Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
  • Pracownicy posiadający konto w systemie ERP - z danych swojego konta w systemie ERP.
  • Pozostali pracownicy - z paska (min. z roku 2013) odebranego w Dziale Płac osobiście.
 • Student UJK: s123456@student.ujk.edu.pl, gdzie 123456* to numer albumu studenta.
  * numer może składać się z różnej ilości cyfr
 • Doktorant UJK: s123456@student.ujk.edu.pl, gdzie 123456* to numer albumu doktoranta.
  * numer może składać się z różnej ilości cyfr

 

Problemy z dostępem do zawartości baz i czasopism online prosimy zgłaszać telefonicznie do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej pod numerem 48 41 349 71 77, problemy z logowaniem prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem: 48 41 349 62 05.

Po pomyślnym zalogowaniu widoczna będzie lista stron internetowych, które można przeglądać posiadając publiczny adres IP Uniwersytetu.

 
Dostęp z sieci zewnętrznej do bazy Ebsco, Wiley-Blackwell, Bloomsbury oraz ClinicalKey

Instrukcja jak dostać się do baz Ebsco, Wiley-Blackwell, Bloomsbury oraz ClinicalKey z wykorzystaniem klienta VPN FortiClient

Adres pobrania programu: https://www.forticlient.com/downloads

Pobrany program należy zainstalować i uruchomić:

Po uruchomieniu należy skonfigurować nowe połączenie SSL-VPN:

W wierszu "Remote Gateway" należy wpisać https://sslvpn2.ujk.edu.pl/web-services

Username to dane do logowania (takie same jak do eduroam i baz naukowych, czasopism online)

Można ustawić program tak, aby zapamiętał dane do logowania (takie same jak do eduroam i baz naukowych, czasopism online):

Po poprawnym połączeniu z serwerem można wchodzić na:

bezpośrednio z używanej przeglądarki.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka