A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Dostęp do czasopism online oraz zasobów wewnętrznych UJK

Usługa zdalnego dostępu wykorzystywana jest do przeglądania czasopism online, naukowych baz danych, oraz stron internetowych Uniwersytetu, w tym serwisu BIP oraz programów studiów. Na stronach tych sprawdzany jest adres IP komputera użytkownika i ograniczany dostęp w przypadku łączenia się spoza sieci Uniwersytetu. Dokładny opis naukowych baz danych znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.

Przejdź do strony logowania https://sslvpn.ujk.edu.pl/bazy

Aby uzyskać zdalny dostęp do stron internetowych należy kliknąć powyższy odnośnik i zalogować się używając loginu i hasła identycznego jak dla sieci eduroam:

  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer ewidencyjny pracownika.
    Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
    • Pracownicy posiadający konto w systemie ERP - z danych swojego konta w systemie ERP.
    • Pozostali pracownicy - z paska (min. z roku 2013) odebranego w Dziale Płac osobiście.
  • Student UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu studenta.
  • Doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu doktoranta.

Domyślnym hasłem jest sześć ostatnich cyfr numeru PESEL.

Wszelkie problemy z logowaniem prosimy zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 48 41 349 62 05

Po pomyślnym zalogowaniu widoczna będzie lista stron internetowych, które można przeglądać posiadając publiczny adres IP Uniwersytetu.

Przeglądając wybraną stronę internetową w górnej części strony dostępny jest pasek narzędziowy dzięki któremu możemy powrócić do początkowej listy lub opuścić system zdalnego dostępu.