Dostęp do czasopism online oraz zasobów wewnętrznych UJK

Dostęp z sieci wewnętrznej UJK  

Z sieci wewnętrznej UJK należy korzystać z adresów bezpośrednio prowadzących do danego zasobu bez konieczności logowania się do Portalu zdalnego dostępu UJK:

Dostęp z sieci zewnętrznej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że jesteśmy w trakcie zmiany sposobu łączenia z zasobami wewnętrznymi UJK, ponieważ w obecnie wykorzystywanym rozwiazaniu występują błędy. Tymczasowy adres nowego rozwiązania to https://sslvpn2.ujk.edu.pl/bazy

Po skończonym wdrożeniu, obecnie wykorzystywane urządzenie zostanie wyłączone. Prosimy o informację, czy w testowym, nowym rozwiązaniu występują problemy.

Usługa zdalnego dostępu wykorzystywana jest do przeglądania czasopism online, naukowych baz danych, oraz stron internetowych Uniwersytetu, w tym serwisu BIP oraz programów studiów. Na stronach tych sprawdzany jest adres IP komputera użytkownika i ograniczany dostęp w przypadku łączenia się spoza sieci Uniwersytetu. Dokładny opis naukowych baz danych znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.

Przejdź do strony logowania (nowe rozwiązanie) https://sslvpn2.ujk.edu.pl/bazy

 

Aby uzyskać zdalny dostęp do stron internetowych należy kliknąć powyższy odnośnik i zalogować się używając loginu i hasła identycznego jak dla sieci eduroam:

 • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer ewidencyjny pracownika.
  Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
  • Pracownicy posiadający konto w systemie ERP - z danych swojego konta w systemie ERP.
  • Pozostali pracownicy - z paska (min. z roku 2013) odebranego w Dziale Płac osobiście.
 • Student UJK: s123456@student.ujk.edu.pl, gdzie 123456 to numer albumu studenta.
 • Doktorant UJK: s123456@student.ujk.edu.pl, gdzie 123456 to numer albumu doktoranta.

 

Wszelkie problemy z logowaniem prosimy zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 48 41 349 62 05

Po pomyślnym zalogowaniu widoczna będzie lista stron internetowych, które można przeglądać posiadając publiczny adres IP Uniwersytetu.

 


Przejdź do strony logowania (poprzednie rozwiązanie) https://sslvpn.ujk.edu.pl/bazy

 

Aby uzyskać zdalny dostęp do stron internetowych należy kliknąć powyższy odnośnik i zalogować się używając loginu i hasła identycznego jak dla sieci eduroam:

 • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer ewidencyjny pracownika.
  Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
  • Pracownicy posiadający konto w systemie ERP - z danych swojego konta w systemie ERP.
  • Pozostali pracownicy - z paska (min. z roku 2013) odebranego w Dziale Płac osobiście.
 • Student UJK: s123456@student.ujk.edu.pl, gdzie 123456 to numer albumu studenta.
 • Doktorant UJK: s123456@student.ujk.edu.pl, gdzie 123456 to numer albumu doktoranta.

Wszelkie problemy z logowaniem prosimy zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 48 41 349 62 05

Po pomyślnym zalogowaniu widoczna będzie lista stron internetowych, które można przeglądać posiadając publiczny adres IP Uniwersytetu.

Przeglądając wybraną stronę internetową w górnej części strony dostępny jest pasek narzędziowy dzięki któremu możemy powrócić do początkowej listy lub opuścić system zdalnego dostępu.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka