Oprogramowanie antywirusowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapewnia swoim pracownikom na komputerach służbowych oprogramowanie antywirusowe firmy ESET w wersji 7.

Jeśli Państwo nie posiadacie wyżej wymienionego oprogramowania antywirusowego lub jest w wersjach ESET serii 5 lub 6, to proszę zwrócić się do wymienionych na liście poniżej administratorów lokalnych przypisanych do Państwa jednostki organizacyjnej UJK o aktualizację oprogramowania antywirusowego.

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji podnosi bezpieczeństwo użytkowników systemów komputerowych.

Administratorzy lokalni są wskazani przez kierowników jednostek UJK do administrowania
i dystrybucji wspomnianego oprogramowania antywirusowego.

Zakupiony pakiet oprogramowania ESET zapewnia ochronę do maja 2022:

  • stacji roboczych pracujących w systemach Windows, Linux i Mac OS X,
  • serwerów plikowych pracujących na platformach Linux/BSD/Solaris oraz Microsoft Windows,

Szczegółowe informacje na temat możliwości poszczególnych programów znajdują
się na stronie producenta.

Aby pobrać program antywirusowy skontaktuj się z osobą reprezentująca Twoją jednostkę, upoważnioną do dystrybucji programu antywirusowego

Imie i nazwisko Obsługiwana jednostka
Ososiński Andrzej Administracja centralna - Dział Zabezpieczenia Informatycznego
Wójcik Marcin Administracja centralna - Rektorat
Gabryś Marcin Biblioteka Uniwersytecka
Wilczkowski Jacek Biblioteka Uniwersytecka, Archiwum
Różycki Michał Wydawnictwo, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji
Marcin Bąkowski Wydział Filologiczno-Historyczny
Sadowski Marcin Wydział Humanistyczny - Dziekanat, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Chałupczak Jakub Wydział Humanistyczny - Instytut Dziennikarstwa i Informacji, Instytut Historii
Krukowski Grzegorz Wydział Humanistyczny - Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Obcych
Muszyński Sebastian Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Królikowski Karol Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Dziekanat
Frejowski Paweł Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Instytut Biologii
Michalik Artur Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Instytut Chemii
Lutwin Michał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Instytut Fizyki
Wójcik Marcin Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Instytut Geografii
Wilczyński Sławomir Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Instytut Matematyki
Szwed Mirosław Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Fidala Adam Wydział Nauk Społecznych
Kunisz Kazimierz Wydział Pedagogiczny i Artystyczny - Dziekanat
Arabski Andrzej Wydział Pedagogiczny i Artystyczny - Instytut Edukacji Muzycznej, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Instytut Edukacji Szkolnej
Matys Jakub Wydział Pedagogiczny i Artystyczny - Instytut Sztuk Pięknych
Biegański Artur Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Akademickie Biuro Karier
Chałupczak Kamil Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

Dostęp do archiwalnych wersji programu znajduje się tutaj


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka