Oprogramowanie szyfrujące

UJK posiada licencje na oprogramowanie  szyfrujące, zarządzane centralnie, umożliwiające szyfrowanie danych, dysków oraz stacji roboczych pracowników.
Program szyfrujący pozwala na szyfrowania całych powierzchni dysków, nośników wymiennych, pojedynczych plików oraz wiadomości e-mail.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Zabezpieczenia Informatycznego: 41 349 71 90.

Przypominamy, że:

Użytkownik komputera przenośnego zawierającego dane osobowe powinien zachować szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem przetwarzania danych, w tym stosować środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych (pkt. V załącznika A do Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004.100.1024) sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych).

Zgodnie z § 36 ust. 3 Polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych w UJK zaleca się zastosowanie środków kryptograficznych w celu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na komputerze przenośnym.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka