Bramka SMS

Bramka SMS umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych (pojedynczych i grupowych, np. do studentów).

Do skorzystania z w/w systemu konieczne jest założenie konta użytkownika, które realizowane jest przez pracowników Działu Zabezpieczenia Informatycznego: 41 349 62 06.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka