Procedura testowa

Procedura obowiązuje na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnej w lokalnej sieci komputerowej.

Wykonanie procedury pozwala zlokalizować źródło awarii. W zależności od tego, czy źródło awarii znajduje się w obszarze sieci lokalnej czy też w obszarze sieci szkieletowej, naprawa leży w kompetencjach administratora sieci lokalnej lub administratora SK UJK.

Procedurę wykonuje administrator lokalny

PRZED ZGŁOSZENIEM AWARII

do Działu Zabezpieczenia Informatycznego: 41 349 62 04, 41 349 62 05.

Testy

L.p.

Test procedury

Wynik testu

1

Sprawdzić czy jest prawidłowe zasilanie energetyczne urządzeń zaangażowanych w transmisję.

 

TAK/NIE

2

Sprawdzić czy prawidłowo funkcjonują połączenia fizyczne w sieci lokalnej poprzez pomiar medium lub odczyt sygnalizacji diodowej na urządzeniach transmisyjnych, takich jak przełącznik, koncentrator, karta sieciowa w komputerze.

 

TAK/NIE

3

Sprawdzić czy prawidłowo przydzielono adresy IP stacji roboczej (adres, maska, brama domyślna) poprzez:

a) wykonanie poleceń:

w systemie Windows: ipconfig /all

w systemie Linux: ifconfig -a

lub

b) uruchomienie programu winipcfg

w systemach Windows 9x, ME

 

 

TAK/NIE

4

Sprawdzić czy stacja robocza posiada prawidłowo skonfigurowaną trasę domyślną 0.0.0.0/0.0.0.0 do bramy lokalnej poprzez wykonanie polecenia:

netstat -rn

 

TAK/NIE

5

Sprawdzić czy stacja robocza posiada prawidłowo skonfigurowany DNS (bibliotekę resolvera) poprzez wykonanie polecenia:

w systemie Windows: ipconfig /all

w systemie Linux: cat /etc/resolv.conf

 

TAK/NIE

6

Sprawdzić czy prawidłowo działa stos IP w stacji roboczej poprzez wykonanie poleceń:
ping 127.0.0.1

ping własny_adres_IP_stacji_roboczej

 

TAK/NIE

7

Sprawdzić czy istnieje połączenie na poziomie IP z sąsiednim komputerem w sieci lokalnej poprzez wykonanie polecenia:
ping adres_IP_sąsiedniego_komputera

 

TAK/NIE

8

Sprawdzić czy istnieje połączenie na poziomie IP do bramy sieci lokalnej poprzez wykonanie polecenia:
ping adres_IP_bramy_sieci_lokalnej

 

TAK/NIE

9

Sprawdzić czy istnieje połączenie do serwerów DNS SK UJK poprzez wykonanie poleceń:
ping 81.26.8.10
ping 81.26.12.10

 

TAK/NIE

10

Sprawdzić czy działa usługa DNS w SK UJK poprzez wykonanie poleceń:

nslookup ns1.ujk.edu.pl ns1.ujk.edu.pl
nslookup ns2.ujk.edu.pl ns2.ujk.edu.pl

 

TAK/NIE

11

Sprawdzić czy jest wyjście z SK UJK do sieci MSK KielMAN lub dalszej poprzez wykonanie polecenia:
ping adres_IP_serwera_spoza_SK_UJK

 

TAK/NIE

ZALECENIA

1

Odpowiedź NIE na co najmniej jeden test zawarty w punktach 1 7 wskazuje na źródło awarii w sieci lokalnej i naprawa leży w kompetencjach administratora tej sieci.

2

Odpowiedź NIE na test z punkcie 8 może świadczyć o niepoprawnie ustawionych adresach IP w sieci lokalnej lub o awarii w sieci szkieletowej.

3

Odpowiedź NIE na co najmniej jeden test zawarty w punktach 9 11 wskazuje na źródło awarii w sieci szkieletowej i naprawa leży w kompetencjach Administratora SK UJK.

4

Odpowiedź TAK na wszystkie testy wskazuje, że ewentualna niesprawność nie jest awarią SK UJK, lecz może być awarią sieci MSK KielMAN lub dalszej albo błędnym działaniem aplikacji używanej przez użytkownika SK UJK. Dalszą procedurę naprawczą wykonuje Administrator SK UJK we współpracy z administratorem sieci lokalnej.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka