II Sympozjum naukowe dzieci "Innowacyjne, fascynujące, pożyteczne"

Święto „młodej nauki” połączone z ogłoszeniem powstania Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego odbyło się 06 czerwca 2014 w CEARCIE na WPiA UJK i miało charakter sympozjum, przeznaczonego dla uczniów

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Dziecięcego na stronie www.ujk.edu.pl

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka