Wybory rektora na kadencję 2024-2028

Prof. dr hab. Beata Wojciechowska została rektorem elektem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w kadencji 2024-2028. Wyboru nowego rektora dokonało stuosobowe Kolegium Elektorów.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka