Umowa z uczelnią z Winnicy

Organizacja staży, praktyki dla studentów i nauczycieli akademickich, konferencje i badania naukowe. To niektóre z przedsięwzięć w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Winnickim Instytutem Handlu i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Handlowo – Ekonomicznej w Winnicy na Ukrainie. Umowę w tej sprawie podpisano 11 października w Rektoracie UJK.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka