Wspólnie ze Strefą

Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie współpracował ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. Efektem będą staże studenckie i absolwenckie, projekty wdrożeniowe oraz prace magisterskie i doktorskie. Umowę w tej sprawie parafowali: prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK i Marcin Perz, prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka