Uroczystość w Głównym Urzędzie Miar

Na budowie Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach wmurowano akt erekcyjny. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest partnerem tego projektu.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej