XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.

To wydarzenie stało się naukową wizytówką naszej uczelni. Za nami jubileuszowa, XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej