Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 marca 2020 r.  przedłużono ochronę ubezpieczeniową z towarzystwem WARTA S.A, dotyczącą dobrowolnego ubezpieczenia grupowego pracowników.

Dla Pracowników Uniwersytetu przystępujących do ubezpieczenia z dniem 1 marca, zostają zniesione okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia.

Zakres oraz wysokość miesięcznej składki pozostają bez zmian 46,00 zł lub 57,00 zł za osobę w zależności od wybranej opcji.

Pracownicy, którzy wyrażają wolę objęcia takim ubezpieczeniem, proszeni są o wypełnienie stosownej deklaracji, oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzeń. Wypełnione dokumenty należy złożyć w wersji papierowej do Działu Płac do dnia 15 marca 2020 r.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka